Lankide:PereBot/robot commonskat

  Wikipedia, Entziklopedia askea
  # -*- coding: utf-8 -*-
  # Programa per posar la plantilla commonscat.
  # El programa mira si a l'article hi ha Commonscat
  # Si no hi és busca la plantilla Commonscat a Wikidata
  # i la posa. 
  # Si l'article té la plantilla Commons, Projectes germans 
  # o una altra de semblant aleshores no fa res.
  # PER FER:
  # Si hi és, comprova que existeixi la categoria a Commons i
  # si no existeix esborra o substitueix la plantilla.
  
  import sys
  sys.path.append('C:\pywikipedia')
  import wikipedia,catlib,urllib2
  import re
  
  # Funció que comprova si una categoria existeix a Commons
  # L'argument és el nom de la categoria (sense "category:")
  # Retorna True o False
  # Necessita la variable global sitecommons=wikipedia.getSite('commons','commons')
  def catexisteix(nomcat):
    if len(nomcat)>1:
      titcat=u"Category:"+nomcat
      pagcat=wikipedia.Page(sitecommons, titcat)
      try:
        return pagcat.exists()
      except wikipedia.BadTitle:
        print u"Error: Mal títol"
        return False
      except wikipedia.InvalidTitle:
        print u"Error: Títol invàlid"
        return False
      except wikipedia.MaxTriesExceededError:
        print u"Error: Temps excedit"
        return False
      except urllib2.HTTPError:
        print u"Error HTTP (no deu funcionar el web)"
        return False
    else:
      print nomcat,u"és massa curt per ser un nom de categoria"
      return False
  
  # Funció que treu la plantilla Commonscat d'una pàgina.
  # Vegeu insertaccat per les instruccions.
  def treuccat(page):
    if page.isRedirectPage():
      page=page.getRedirectTarget()
    text=page.get()
    text=re.sub(u"\{\{ *[Cc]ommonscat *\|*.*\}\}\n?",u"",text)
    return text
  
  # Funció que canvia el paràmetre de la plantilla Commonscat en una pàgina.
  # Els arguments són la pàgina i el nou paràmetre (no la plantilla sencera).
  # Vegeu insertaccat per les instruccions.
  def canviaccat(page,param):
    if page.isRedirectPage():
      page=page.getRedirectTarget()
    text=page.get()
    text=re.sub(u"\{\{ *[Cc]ommonscat *\|*.*\}\}",u"{{Commonscat|"+param+u"}}",text)
    return text
  
  # Funció que inserta la plantilla Commonscat (o un altre text) en una pàgina.
  # Mira de posar-la davant de la plantilla Viquiespècies i si no hi és va buscant
  # més llocs fins que al final la posa davant de les categories.
  # Els arguments són la pàgina i el text a afegir (habitualment la plantilla amb
  # el seu paràmetre.
  # Retorna el text amb la plantilla (o sense, si no ha trobat on posar-la).
  # És una adaptació de la del programa ccat monuments (l'argument és l'objecte pàgina i no el text).
  #
  def insertaccat(page,afegit):
    if page.isRedirectPage():
      page=page.getRedirectTarget()
    text=page.get()
    if re.search(u"\{\{([Ww]ikie?spezieak|[Ww]ikispecies)",text):
      text=re.sub(u"\{\{([Ww]ikie?spezieak|[Ww]ikispecies)",afegit+u"\n{{Wikispezieak",text)
      print u"Text afegit davant de la plantilla Viquiespècies"
    elif re.search(u"\{\{[Ww]ikiztegia",text):
      text=re.sub(u"\{\{[Ww]ikiztegia",afegit+u"\n{{Wikiztegia",text)
      print u"Text afegit davant de la plantilla Wikiztegia"
    elif re.search(u"== ?Kanpo loturak ?==",text): 
      text=re.sub(u"(===? ?Kanpo loturak ?===?)",u"== Kanpo loturak ==\n"+afegit,text,count=1)
      print u"Text afegit a la secció Enllaços externs"
    elif re.search(u"== ?Kanpoko loturak ?==",text): 
      text=re.sub(u"(===? ?Kanpoko loturak ?===?)",u"== Kanpoko loturak ==\n"+afegit,text,count=1)
      print u"Text afegit a la secció Enllaços externs"
    elif re.search(u"== ?Ikus, gainera ?==",text):
      text=re.sub(u"== ?Ikus, gainera ?==",u"== Ikus, gainera ==\n"+afegit,text,count=1)
      print u"Text afegit a la secció Ikus, gainera"
    elif re.search(u"== ?Ikus gainera ?==",text):
      text=re.sub(u"== ?Ikus gainera ?==",u"== Ikus gainera ==\n"+afegit,text,count=1)
      print u"Text afegit a la secció Ikus gainera"
    elif re.search(u"== ?Erreferentziak ?==",text):
      text=re.sub(u"== ?Erreferentziak ?==",u"== Erreferentziak ==\n"+afegit,text,count=1)
      print u"Text afegit a la secció Referències"
    elif re.search(u"\{\{(.* ?)zirriborroa(\|?.*?)\}\}",text):
      text=re.sub(u"\{\{(.* ?)zirriborroa(\|?.*?)\}\}",afegit+ur"{{\1zirriborroa\2}}",text,count=1)
      print u"Text afegit davant de la plantilla esborrany"
    elif re.search(u"\{\{DEFAULTSORT",text):
      text=re.sub(u"\{\{DEFAULTSORT",afegit+u"\n{{DEFAULTSORT",text,count=1)
      print u"Text afegit davant de l'ORDENA"
    elif re.search(u"\[\[ ?[Kk]ategoria:",text):
      text=re.sub(u"\[\[ ?[Kk]ategoria:",afegit+u"\n[[Kategoria:",text,count=1)
      print u"Text afegit davant de les categories"
    else:
      print u"No he trobat on afegir el text a [["+page.title()+u"]]"
    return text
  
  
  # Retorna les categories i articles d'una categoria, subcategories incloses.
  # No torna a mirar les categories que ja ha mirat.
  # Filtra pels noms de les categories fent servir una expressió regular.
  def miracatfiltre(cat,catprevies=[],filtre=u""):
    articles=cat.articlesList(recurse=False)
    categories=cat.subcategoriesList(recurse=False)
    for scat in categories:
      print scat
  #    print u"Títol",scat.title()
      if scat not in catprevies:
        catprevies.append(scat)
        if filtre==u"":
          nopassa=False
          print u"Filtre desactivat"
        else:
          nopassa=re.search(filtre,scat.title())        
        if not nopassa:
          print u"Sí que es llegeix", scat
          noucats,nouarts=miracatfiltre(scat,catprevies+categories,filtre)
          categories=categories+noucats
          articles=articles+nouarts
        else:
          print u"No es llegeix", scat
      else:
        print u"Aquesta ja la tinc vista"
    categories=catlib.unique(categories)
    articles=catlib.unique(articles)
    print u"Llegits",len(categories),u"categories i",len(articles),u"articles a",cat 
    return categories, articles
  
  # Recupera la propietat "categoria de Commons" a Wikidata
  # L'argument és una pàgina de wikidata (objecte pàgina)
  # Retorna una cadena.
  # Si no hi ha la propietat, retorna una cadena buida.
  def dataccat(data):
    ccat=u""
    try:
      dict = data.get()
      claims=dict[u'claims']
      for el in claims:
        m=el[u'm']
        num=m[1]
        if num==373:
          ccat=m[3]
    except IndexError:
      print u"Error: paràmetre sense contingut a wikidata"
      ccat=u""
    except wikipedia.NoPage:
      print u"Error: no hi ha pàgina a wikidata"
    except wikipedia.MaxTriesExceededError:
      print u"Error: Temps excedit"
    except urllib2.HTTPError:
      print u"Error HTTP (no deu funcionar el web)"
    return ccat
  
  
  #El programa comença aquí
  site=wikipedia.getSite('eu') #Canviar aquí per canviar de viquipèdia
  catbuscar=u"Euskal Herria" #Posar aquí la categoria que es revisarà
  missatge=u"" #Missatge promocional. Normalment "" (cap missatge).
  categoria = catlib.Category(site,catbuscar)
  filtrecats=u"Kategoria:(Carnivora|Canidae|(Baix Llobregat|Maresme|Vallès" # categories grans que ja estan fetes i no cal repetir 
  filtrecats=filtrecats+u"|Katal(un|an)|Andorra|Valentzi|Midi-Pyrénées).*"
  filtrecats=filtrecats+u"|.*([Tt]xakur|Pirinio|Balear).*)" # categories grans que ja estan fetes i no cal repetir
  mirasubcategories=True #False per no mirar subcategories; True per mirar-les
  if mirasubcategories:
    cats, asc = miracatfiltre(categoria,filtre=filtrecats)
    asc=cats+asc
  else:
    asc=categoria.articlesList(recurse=False)
  comptapotencial=len(asc)
  print "Articles a la categoria",comptapotencial
  #asc=asc[21500:] #Per fer només un grapat d'articles a la vegada. TREURE SI NO CAL.
  #asc.reverse()
  comptarevisar=len(asc)
  sitecommons=wikipedia.getSite('commons','commons')
  pagprova=wikipedia.Page(site,u"User:PereBot/proba")
  informeno=""
  comptaarticles=0
  comptajaentenen=0
  comptaposoplant=0
  comptanoiw=0
  comptatrec=0
  comptacanvio=0
  for pag in asc:
    comptaarticles=comptaarticles+1
    print comptaarticles,"/",comptarevisar,":",pag
    if pag.isRedirectPage():
      pag=pag.getRedirectTarget()
    if pag.exists():
  #            print u"ARTICLE "+nom+u" EXISTEIX"
      plantarticle=pag.templates()
      treure=False
      nhiha=False
      posada=False
  #            print plantarticle
  #    canviar la línia següent per canviar de viquipèdia
      if u'Commonskat' in plantarticle or u'Commonscat' in plantarticle or u'Commons' in plantarticle or u'Commons category' in plantarticle or u'Commonscat-inline' in plantarticle or u'Commons cat' in plantarticle or u'Wikimedia' in plantarticle:
        nhiha=True
        treure=False
        print pag, u"té la plantilla Commonscat, projectes germans, o similar"
      else:
        try:
          data=wikipedia.DataPage(pag)
        except wikipedia.NoPage:
          data=False
          print u"Error: no hi ha pàgina a wikidata"
        except wikipedia.MaxTriesExceededError:
          data=False
          print u"Error: Temps excedit"
        except urllib2.HTTPError:
          data=False
          print u"Error HTTP (no deu funcionar el web)"
        if data!=False:
          paramdata=dataccat(data)
          if paramdata==u"":
            print u"No hi ha categoria a Commons segons Wikidata"
          else:
            print u"Categoria segons wikidata:",paramdata
            catdata=wikipedia.Page(sitecommons,u"Category:"+paramdata)
            if catdata.exists():
              print u"la categoria",paramdata,u"existeix a Commons"
  #            textoriginal=pag.get() # nomès per proves a l'espai d'usuari
  #            pagprova.put(textoriginal,u"Robot copiant pàgina per fer proves")  # nomès per proves a l'espai d'usuari
              try:
                noutext=insertaccat(pag,u"{{commonskat}}\n") # el paràmetre {{#property:P373}} no és necessari a eu.wiki ni ca.wiki perquè és el comportament per defecte de la plantilla
                pag.put(noutext,u"Robotak {{Commonskat}} gehitu du. Txantiloiak [[commons:category:"+paramdata+u"]] lotu du, Wikidataren arabera.") # per fer proves posar pagprova, sinó pag
              except wikipedia.LockedPage:
                print u"Error: Pàgina blocada"
              except wikipedia.MaxTriesExceededError:
                print u"Error: Temps excedit"
            else:
              print u"la categoria Commons:category:"+paramdata,u"NO existeix a Commons"
  wikipedia.stopme()