Zerrenda:Bilbo-Santurtzi burdinbidearen eskema

Wikipedia, Entziklopedia askea


Hemen dago Bilbo—Santurtzi burdinbidearen eskema Sustapen Ministerioaren datuen arabera[1], datu historikoak eta eraikuntzari buruzko informazioa[2], obra publikoetako artxiboak barne.[3]

uvKSTRa + lvINT-L
BSicon uvKSTRa.svg
vKSTRa + lINT-M
BSicon vKSTRa.svg
vKSTRa + lINT-M
BSicon vKSTRa.svg
vKSTRa + lINT-M
BSicon vKSTRa.svg
vKSTRa + lvINT-R
BSicon vKSTRa.svg
0,000 Bilbo–Abando Indalecio Prieto Símbolo del Metro de Bilbao.svg Bilboko metroaren 1. linea Bilboko metroaren 2. linea  Euskotren Tranbia Logo.svg Euskotren TR.svg 
uvSTR vSTRl vABZg+r vABZg+l vSTRr
leer + hRP4q
BSicon .svg
hRP4q
leer + hRP4q
BSicon .svg
leer + hRP4q
BSicon .svg
hRP4q
 San Frantzisko kalea 
uvSTR BSicon .svg vHST vSTR BSicon .svg
Zabalburu
utvSTRa BSicon .svg tvSTRa vLSTR BSicon .svg
Castejon—Bilbo burdinbidea (Castejoneraino)
utvSTR + lINT-L
BSicon utvSTR.svg
leer + lINT-M
BSicon .svg
tvSTR + lINT-R
BSicon tvSTR.svg
BSicon .svg BSicon .svg
1,400 Ametzola
uvLSTR BSicon .svg tvSTR BSicon .svg BSicon .svg
Bilbo—Santander burdinbidea (Santandereraino)
BSicon .svg BSicon .svg tvBHF BSicon .svg BSicon .svg
2,100 Autonomia
BSicon .svg BSicon .svg tvINT BSicon .svg BSicon .svg
2,600 Santimami Símbolo del Metro de Bilbao.svg Bilboko metroaren 1. linea Bilboko metroaren 2. linea  Euskotren Tranbia Logo.svg Euskotren TR.svg 
BSicon .svg BSicon .svg tvSTRe BSicon .svg BSicon .svg
BSicon .svg BSicon .svg vSTR BSicon .svg BSicon .svg
exvKSTRa + exlvINT
BSicon exvKSTRa.svg
BSicon .svg vSTR BSicon .svg BSicon .svg
x,xxx Bilbo–La Naja
RP2q exvSKRZ-G2u RP2q vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
 Udaletxe zubia 
RP1q exvSKRZ-G2u RP1q vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
 Zubizuriko zubia 
RP2q exvSKRZ-G2u RP2q vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
 Salveko zubia 
exvBHF BSicon .svg vSTR BSicon .svg BSicon .svg
x,xxx Bilbo–Parke/Guggenheim
RP2q exvSKRZ-G2u RP2q vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
 Deustuko zubia 
RP4+l exvSKRZ-G4u RP4+r vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
 Euskalduna zubia 
RP4l exvSKRZ-G4u RP4rf vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
 Abandoibarra hiribidea 
RP2q exvSKRZ-G2o RP2q vSKRZ-G2o RP2q BSicon .svg BSicon .svg
 San Nikolas Olabeagakoa kalea 
exvSTRl exvSTRq evABZg+r BSicon .svg BSicon .svg
BSicon .svg BSicon .svg vBHF BSicon .svg BSicon .svg
3,200 Olabeaga
BSicon .svg BSicon .svg vSTR BSicon .svg BSicon .svg
BSicon .svg BSicon .svg vBHF BSicon .svg BSicon .svg
5,400 Zorrotza
KDSTaq STRq vABZgr-ABZgr BSicon .svg BSicon .svg
Harinera Grandes Molinos Vascos SA
BSicon .svg vSTR+l vABZgr BSicon .svg BSicon .svg
LWASSER vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WASSER vENDEe vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WABZg+l WASSERq vWBRÜCKE2 WASSERq WASSERq
Kadagua ibaia
WASSER BSicon .svg vSTR uvLSTR BSicon .svg
Bilbo—Santander burdinbidea (Santandereraino)
WASSER uKDSTaq mvKRZu uvSTR-ABZgr BSicon .svg
Bilbaína de Alquitranes SA
WASSER BSicon .svg vSTR uvSTR BSicon .svg
WASSER BSicon .svg
vSTR + lvINT-L
BSicon vSTR.svg
uvSTR + lvINT-R
BSicon uvSTR.svg
BSicon .svg
6,600 Lutxana
WASSER BSicon .svg vSTR uvENDEe BSicon .svg
WASSER RP2q vSKRZ-G2u RP2q BSicon .svg
 Portuko Dartsena plaza 
WASSER BSicon .svg vDST BSicon .svg BSicon .svg
Sefanitroko kargategia
RAoW1q RAq vSKRZ-Au RAq RAq
 N-637 
WASSER BSicon .svg tvSTRa BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg tvSTR BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg tvSTR BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg tvSTRe BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg vBHF BSicon .svg BSicon .svg
8,300 Desertu–Barakaldo
WASSER RP2q vSKRZ-G2o RP2q BSicon .svg
 Manolo Travieso kalea 
WASSER RP4q vSKRZ-G4u RP4q BSicon .svg
 Bizkaiako Labe Garaien hiribidea 
WABZg+l WASSERq vWBRÜCKE2 WASSERq WASSERq
Galindo ibaia
BSicon .svg WASSER BSicon .svg vSTR BSicon .svg uvLSTR BSicon .svg
Deustu—Santurtzi burdinbidea (San Ignazioraino)
BSicon .svg WASSER BSicon .svg vSTR-ABZgl STR+r uvSTR BSicon .svg
BSicon .svg WASSER BSicon .svg vSTR STR uvBHF BSicon .svg
Urbinaga Símbolo del Metro de Bilbao.svg Bilboko metroaren 2. linea 
BSicon .svg WASSER BSicon .svg vSTR STRl umvKRZo LSTRq
Bilbo—Muskiz burdinbidea (Muskizeraino)
BSicon .svg WASSER BSicon .svg vSTR BSicon .svg uvLSTR BSicon .svg
Deustu—Santurtzi burdinbidea (Kabiezeseraino)
WASSER RP2q vSKRZ-G2o RP2q BSicon .svg
 Jose Maisua kalea 
WASSER BSicon .svg vTUNNEL1 BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg vBHF BSicon .svg BSicon .svg
9,600 Sestao
WASSER KDSTaq vSTR-ABZgr BSicon .svg BSicon .svg
Bizkaiako Labe Garaiak
WASSER KDSTaq vSTR-ABZgr BSicon .svg BSicon .svg
Bizkaiako Labe Garaiak
WASSER RP2q vSKRZ-G2u RP2q BSicon .svg
 Txabarri kalea 
WASSER RP2q vSKRZ-G2o RP2q BSicon .svg
 Iberia kalea 
WASSER BSicon .svg vBHF BSicon .svg BSicon .svg
10,600 La Iberia
WASSER BSicon .svg vHST BSicon .svg BSicon .svg
11,700 Portugalete
WASSER BSicon .svg evBHF BSicon .svg BSicon .svg
Portugalete–La Canilla
WASSER BSicon .svg tvSTRa BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg tvSTR BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg tvSTR BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg tvSTRe BSicon .svg BSicon .svg
WASSER BSicon .svg vHST BSicon .svg BSicon .svg
12,900 Peñota
WASSER BSicon .svg evBHF BSicon .svg BSicon .svg
13,200 Santurtzi (geltoki zaharra)
WASSER vSTR+l vABZgr BSicon .svg BSicon .svg
WASSER vSTR vABZgl vSTR+r BSicon .svg
WASSER vSTR vSTR vSTR BSicon .svg
WASSER vSTR
vKSTRe + lvINT-L
BSicon vKSTRe.svg
vKSTRe + lvINT-R
BSicon vKSTRe.svg
BSicon .svg
13,300 Santurtzi
WSTRc2 WASSER3 vBUE BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WASSER+1 WSTRc4 tvSTRa BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSa BSicon .svg tvSTRe BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSrg WDOCKSm STR+l vABZr+r-STR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm BUE vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm
STR+l + WDOCKS-rg
BSicon STR+l.svg
ABZgr vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm SPLa STR vSTR BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vSTR STR vABZgl vABZq+r vABZq+r vSTR+r BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vENDEe STR vSTR vSTR vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm STR+l ABZgr
vSTR + lDST-L
BSicon vSTR.svg
vSTR + lDST-M
BSicon vSTR.svg
vSTR + lDST-M
BSicon vSTR.svg
vSTR + lDST-R
BSicon vSTR.svg
BSicon .svg BSicon .svg
18,680 Bilbo–Salgaien
WDOCKSm SPLa STR vSTR vSTR vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vSTR STR vSTR vSTRl vABZg+r vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vENDEe STR vSTR exSTR+l vABZr+r-STR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm STR+l ABZgr vSTR exSTR vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm SPLa STR vSTR exENDEe vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vSTR STR vSTR WDOCKSa vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vENDEe STR vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm STR+l ABZgr vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm SPLa STR vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vSTR STR vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vENDEe STR vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKS3 SPLa vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm vSTR vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm vENDEe vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm vSTR+l vABZgr WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm vSTR vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm vENDEe vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKS3 vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm vSTR WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm vENDEe WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm vSTR vSTR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm vENDEaq vSTRq vSTRq vSTRq vSTRr SPLe BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm STR BSicon .svg BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WBRÜCKE2 WDOCKSm WDOCKSa-L
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm STR WDOCKSm WDOCKSm
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WBRÜCKE2 WDOCKSm WDOCKSe-L
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm ABZgl STR+r BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm STR STR BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm STR STR BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm ENDEe STR BSicon .svg
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKS3 STR WDOCKSm
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm STR WDOCKSm
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm ENDEe WDOCKSm
WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm WDOCKSm

Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]