Laguntza eztabaida:Kategoria

Wikipedia, Entziklopedia askea

Orain ditugun kategoriak:

Nire ustez bai. move aukerarekin ez da zaila, ezta?
Zaila ez, ezinezkoa, horregatik esan nuen izenak ondo aukeratzea garrantzitsuena zela. Kategoriak esteka batekin sortzen dira, beraz, artikulu guztietan aldatu behar dira kategoria batetik (Arte) bestetik (Artea). Estekak aldatu eta gero kategoria zaharra ezabatzen da. Orain ez dago arazorik artikulu gutxi ditugu eta.
Bale, erlijioko estekak aldatu ditut, baina zuk (administradoreak) soilik ezaba ditzake kategoriak, ezta? Bestalde, erlijioan adibidez, kristautasuna artikulua eta kategoria ditugu. Ez legoke hobeto artikuluaren edukiak kategoria barnean sartzea eta artikulua ezabatzea? Gauza bera gertatzen da oraingo artikulu askokin.
Ez, kategoriak zerrendak baizik ez dira, aurkibideak. Datu basean taula dsberdinak daude: Wikipedia:, Special:, Category:, Image:... (ingelesaz namespaces) eta bilaketak, gutxienez saio hasi gabe, artikuluetan bakarrik egin daiteke, beraz artikuluen edukiak kategorietan sartzen ba ditugu irakurleen bilaketaren emaitzak ez dira izango. Aspaldi, artikuluen amaieran Beste artikiluak atala edo halako bat zegoen, hori sahiesteko sortu ziren kategoriak programatzaileak.
 • Akronimoak -> ez dakit non sartu eta ez dut uste interesgarria den kategoria hau
Agian kategoria orokor moduan utzi?
Mmmmmmm... ¿Hizkuntzalaritza -> Ortografia -> Akronimo?
Bale
Argitaletxeak ez nuke literatura barnean jarriko, ezta diskografikak musika barnean, edo tabernak kultura barnean ;)
Ados
 • Urteurrenak ¿non sartu? kategoria orokorra izan daiteke.
Kategoria orokor moduan edo Historia barnean.
¿Bietan? katogerien helburua irakurleei bilaketak erraztea da...
Ados
 • GFDL irudiak -> Hobe da Commons irudiak erabiltzea ¿kategoria ezabatu?
Ados
Bai Kazetariak bai Kazetaritza kategoriak jarriko nituzke.
Ados

goiko hauek honela antolatuko nituzke nik:

Bestalde komunikazio protokoloak agina beste kategoria batean sartuko nituzke, 'telematika' agian. Segurtasuna eta soft librea ezabatuko nituzke, eta liburutegi eta APIak agian beste kategoria batean jarriko nituzke, 'programazioa' edo antzeko zeozer.

Ba agian bai, ez nago ziur
Wikipedia guztietan normala da Wikipedia:Txantiloiak edo
 • Wikipedia:Itzulgabe -> Ez zait ezer ere gustatzen. Itzulgabe artikuluak ezin daitezke hemen egon.
Itzulgabeko artikulurik ez luke egon behar nire ustez
Erabilgarria izan daiteke nire ustez. Hori bai, izen egokia 'Zirriborro' da, ezta?
Ados, aldatzeko ere.

Bestalde beste zalantza batzuk ditut. Euskaldunak Biografiak kategorian sartu beharko genuke?

Nire ustez bai. Wikipedia honetan, gutxienez, euskal gaiak (biografiak, kultura, kirolak) garrantzitsuak dira.
Bale

Bestalde herrialde kategoriak agian anbiguoak dira. Alde batetik mapa politikoa marraz genezake eta bestetik herrien mapa?

Bai, ados nago, baina kategoriaren izena anbiguoa bada kategoria berberan sar ditzakegu bai estatuak bai herriak (gaur egungoak eta galduak).
Bale, zein izenekin orduan? Oraingo Herrialdeak izena mantentzen dugu ala aldatzen dugu?

Teknologoak baino hobeto agian Teknikariak?

Bai, teknikariak hobe.

Kronologia barnean urteak ere sartu beharko genituzke? kronologia -> I. mende -> 0, 1, 2... ?

Kategoriak, makrostruktura, eta gainerakoak[aldatu iturburu kodea]

Eztabaida dezagun, bada. Badira strukturazko gora-behera batzu, lan guztiari eragiten deraukatenik.

 • Goitikakotasuna eta behetikakotasuna.
Bi bide daude, nonbait, artikulu guztiak antolatzeko. Kategoria handi zenbaixka sorthu-eta artikulu guztiak, parrastaka, horietan sartzea da bata. Horrelakoxea dugu egungoa: "Idazleak" kategoria bakharra, eta hortxe "idazle" guztiak (Euskaldunak, Poloiniarrak zein bertze edozein). Hierarkhiarik ez hor kasik.
Horri buruz eztabaida egon da, eta hizkuntza bakoitzeko azpikategoria egitea pentsatuta bazegoen.
Gainerako erdal wikipediak hor daudela profitaturik, hoberenen eredura ari ahal gaitezke. Horretako, artikuluetarik beretarik has gaitezke, eta goraka-goraka goazela, kategoria ttipietarik handienetaraino hel. Erraxago da, ene ustez, artikuluetarik gora egitea (kategorietarik hasirik ezin egin baitaiteke, ez da?).
Goitikan egin edo behetikan egin, adostuta egon behar dute, izen ezberdinekin kategoria berdinak ez izateko, edo antzeko artikuluak kategori ezberdinean ez egoteko (adib. batek lurra planeta kategorian jarri eta beste batek martitza astronomia kategorian jarri)
 • Kategoriak
Eztabaidagai dira, ene ustez, kategoria handiak berak. Zeren, hemen eguneraturiko arrolan, ehunka kategoria ditugu, neholako hierarkhiarik gabekoak. Izan ere, maila berean daude "Euskal literatura" eta "Literatura", edo "Fisika" eta "Kimika" eta "Zientziak".
Fisika eta Kimika Zientziako azpikategoriak dira. Literatura eta Euskal literatura ez daude maila berean. Euskal literatura literaturaren barnean dago, beste hizkuntzetako literaturak dauden moduan, baina bestalde, euskal kultura barnean dago ere, kasu berezia delako.
Barkha, "azal" horretakoez ari nintzen-eta, hor neholako hierarkhiarik ez baitago :-s. Egia da zure kategoria-zerrendan hierarkhia hori badela, :-).
Gainera, ez da errax kategoria gehienetaraino heltzen ere. Atharian ("Azal" deithu izan duzuen horretan) ez dago "Geografia" kategoriara joiterik. Harrigarria da, izan ere, hor artikuluak ageri direla! :-O
Bai, baina arazo hori orria zuzentzearekin akabo

Laburzki. Anglesezko Wikipedia begi aitzinean dugula artikulu-zirriborroak sorthu eta hierarkhiza ahal genitzake. Horrela, makrostruktura (hezurdura) aski laster (eta errax) eraiki ahal liteke. Eta erraxago lizateke gero, hori eginik dagokeenean, artikuluetara jautsi-eta zirriborroak lantzea (horren erakusgarri, ikhusazue: Filosofia > Haraitzinako filosofia > Sokratesen aitzineko fil. >...). Bertzela, artikuluak tarrapataka kategoria handietan sartzen badira, gero kategoria-xuxentze eta estekatze guztiak aldatu beharko, ez da?

Bai, honekin ados nago, goazen ba hezurdura hori egitera, baina hierarkia hori hemen antola beharko dugu, wikipedista guztiak hemen ikus dezaten zein den landuta hierarkia hori.

Hitz batez, zail-zail-zaila da, enetzat bederen, egungo strukturarekin aritzea. Gauzak ez daude aski berezirik. Kategoria handiegiak ditugu (Astronomiaren eta Uranusen artean gauza mordoa dago, edo egon behar lizateke). Aldakuntza drastikoa (= eraginkorra, effizienta) behar dugula uste dut nik. :-)) Theo, 2005-4-10

Honekin ados

Ederki, bada (atsegin da, bai, honelakoetan feed-backa senditzea ;-)), lana hobeki egiten ohi baita). Banaka eztabaidatuko ditugu, beraz? Gaika agian? Erran nahi baitut, X delako kategoria handia har eta horren azpiko hierarkhia nolakoa izanen den xeha? Theo

Bai, gaika zehaztu dezakegu. Adib. Martitzarekin ikusi baduzu eguzki-sistema kategoria behar dugula astronomia kategoriaren azpitik, ba bota proposamena. Edo filosofoekin gauza bera.
Izan ere, gora-beherarik izan dut astronomiarekin. Batetik, template batzu baziren hor, artikulu-oinean, eta ez dakit nola ari diren ezeta nork aldatu behar lituzkeen ere. Beldurxko naiz halakoetan, eta nahiago dut horiek ez hunkitzea. Gero dakitenek konpon ahal balezate, hobe. Proposamenik, beheraxeago ezarri ditut biga, erakusgarritzat. Theo

Redirect[aldatu iturburu kodea]

Di-da batetan entseiatuko naiz neure eritzia agertzen (eta barkha Pitagoras/Pythagoras kontua, redirecta ezarri dut baina ez da agertu). Zentzudun baldin bagara, redirectak, ahal dugunean, Euskainoletik Euskarara (edo forma arrontetik forma kultivatu edo herri artekora) egin behar genituzke. E.n.b: Pitagoras+redirect > Pythagoras. Horrela, xoilik Espainolezko Pitagoras, Carlomagno, Virgilio, eta abarral ezagun dituztenak, forma horietxek izkiribaturik, forma ene ustez egokiagoetara hel ahal daitezke. Bertzela egiten badugu (Pythagoras > Pitagoras, Vergilius > Virgilio) ezin nehoiz Euskaldunak "kultivatuko" ditugu ;-)). Ohart zaitezte nik ezein formarik baztertzen ez dudala: forma guztiak biltzen ditut nik (Euskainolezkoa, Euskantxesezkoa eta "zivilizatua"), eta forma guztiok artikulu batetara redirectatzen. Horixe ene eritzia; kontrakorik baldin bada, begiak eta burua zabal-zabalik nago eztabaidatzeko. :-)) Theo 2005-4-10

Bai, horrekin ados nago, baina euskarazko forma hori euskaran oinarritzen dela ikustea gustatuko litzaidake, hau da, zergatik da Pythagoras euskal izena? Hori euskal izena izateko nonbait irtengo da, libururen bat irtengo da, edo nola hautatu duzu? Gaizki ulertu ez badut, normalean oinarrizko izena hartzen duzu ezta? Horrekin ados nago, baina latinaren alfabetoa erabiltzen duten hizkuntzekin baino ezin dugu hori egin. Nork ezartzen du orduan, euskara kultibatu hori? --ziberpunk 20:02, 10 Apr 2005 (UTC)
(a) Nekez "oinharrituko" ahal dira Euskaran Euskarazkoak ez diren izenak ;-). Hortik ezin abia, beraz. Izan ere, funtsezko gogoeta da hemengoa. Zer da Euskara? Espainol eta Frantses bitxi batzuk darabilaten bigarren hizkuntza (Espainola eta Frantsesa baino kaxkarragoa, ez hain kultivatua, maila beheragokoa) ala egiazki Europako hizkuntza, gainerako guztien maila berekoa, gauzak bere buruz (nehoren meneko izan gabe) egin ahal ditzakeena? Bigarren alderdikoa nauzu ni. Nik, haraitzinako philosopho Grekoez ari naizenean, ez dut Espainolaren ez Frantsesaren beharrik, hek hizkuntza horiek erabili ez baitzituzten. Oinharrizkoa haien hizkuntza dugu, eta haien izenak ere, ethorkizkoak, ez mende anhitz berantago ez-dakit-nongo erdaldunek darabiltzaten forma bereziak.
Ez dakit ba maila berekoak ote diren. Gaztelaniak bere akademia du, eta denok jarraitzen dute bere iritzia ;)
Hum... segur zaude? ;-) Akademiaren eritziari jarraikitzen zaitzala... ehem. Bertzalde, exemplu hori ekharri duzula profitaturik. Bi hizkuntza ezagun ditut nik, Akademia ponpoxa dutenak, hizkuntza-kontuak dekret eta arauka erabakitzen dituztenak, eta egun munduan gaindi beldurrez eta guztiz komplexuz betherik dabiltzanak (Espainola eta Frantsesa). Bertze bat ere ezagun dut, neholako Akademiarik ez duena, hizkuntza-arau dogmatiko eta imposatzezkorik erabakitzen ez duena, eta, halarik ere, egungo munduko axolazkoena, hazkorrena eta gaiena dugu (Anglesa). Koinzidentia othe? Personek egiten ez dutena, ezin Akademiak eginen du. Euskaldunok eginen ez badu, ez du, ez, ezeinere Euskaltzaindiak eginen. :-)) Theo, 2005-4-12
(b) Ez da egia hori xoilik Latinaren alphabetazko izenekin egin daitekeela. Hortxe ditugu transkribatzea eta translitteratzea. Badago modurik, Grekozko izenak gure alphabetaz ere emaitekorik (ypsilon = y, phi = ph, khi = kh,...). Halaxe egin zuten Latindunek, halaxe ari dira Anglesak, Deutsch-dunak eta Frantsesak (gure munduko kultura-hizkuntza nabusiak). Badakit egungo gure EH baserrizale honetan "bitxi" eta "arraro" dirudiela; ez naiz, hargatik, nehondik ere honelakoak gomendatzen dituen bakharra (gure aitzinetik, Krutwig, Mirande, Irigoien,..., eta egun ere zenbaixka badira, aski Europazale direnik). Oinharrian, Euskara Europako kultura-hizkuntza handien, axolazkoen, mailan ezartzea dugu (ez bigarren mailako hizkuntzenean). Eta gainera, bertze batetan erran bezala, Euskaldunei Pythagoras forma irakasten bazaie, nekerik ez gero Angl., Deutsch eta Fr. Pythagoras forma ikhasteko, lana geure etxean eginik baikaude :-) Ez dut uste Euskaldunok Anglesak baino ergelago edo kulturagabeago garenik, eta hek dira (ez Espainolak, ez Frantsesak) egungo munduan eredu eta model. Therapeutika ona lizateke, ene ustez, lehen-lehenik hizkuntza-independentasuna irabaztea, hori geuron eskuetantxe (buruetantxe) baitago, eta gerokoak gero :-)) Theo
Orduan hurrego hau litzateke araua?
"Jatorrizko izenak erabiliko dira. Jatorrizko izena alfabeto latina erabiltzen badu, aldaketarik gabe erabiliko dugu izena. Beste alfabeto batean baldin badator, transliterazioa erabiliko dugu. Honez gain, euskainolak edo euskaltsesak izenik badu, redirect moduan jarriko dira."
Hau bada araua ados nago. Arazo bakarra honako hauxe lirateke: arau honek salbuespenik izan dezake? Hala bada, zein kasutan?
Oro har mintzo naizela, geurean traditionalki (Elizatik, gehienki) geuretu izan ditugunak genituzke salbuko: apostoluen izenak, saindu batzurenak,... Baina eztabaida izanen dugu horretan ere zeren, batzuk Lukas, Pedro edo Mateo diotena, bertze batzuk Luk, Petiri/Betiri eta Mattheu/Mateu baitiogu. :-s Eskerrak redirect benedikatua dugun! :-)) Theo

Kategoria jorragai exemplua[aldatu iturburu kodea]

Eia honelakorik egin genezakeen... (Anglesezkoa hartu dut eredu, jakina).

AFRIKA (=kategoria, ez artikulu xoila)

katpekoak:
 • Afrikako mythologia
 • X, Y, Z herrietako/populuen mythologiak
 • Af.ko statuak
 • Af.ko eskualdeak
 • Af. ethniak, gizeliak, tribuak,... (Afrikako ethnographia-edo)
 • Af. geographia
 • Afr.ko aintzira, losko eta gainerakoak
 • Afr.ko ibaiak
 • Afr.ko mendi eta mendialdeak
 • Afr.ko basamortuak
 • Afr.ko uharteak
 • Afr.ko ...
 • Af. historia (eta honen barnekoak, herrika agian, ez mendeka).
 • Af. hizkuntzak

Badakit orain horrela tupustean gehiegizkoa dirudikeela, baina wikizaleei, kategoria hutsok ikhusirik, agian horrezazko artikulurik egiteko gogoa biztuko zaie. Gainera, ezer izanen bagara, hobe gorat behatzea (maila 100etan ezartzen badugu, 50raino hel ahal gintezke; 10etan ezarririk, aldiz,...) ;-)

Dena dela, hau kategoriak lantzeko modu egokiena irudi ez bazaizue, errazue eh! ;-) Theo

Ados nago honekin

Astronomia jorragai[aldatu iturburu kodea]

Honetan banago Anglesezko hierarkhia bihurriegia dela, :-s. Deutschezkoa aski argiagoa, aldiz.

Kat=ASTRONOMIA

katpek:
 • Astronomiaren historia
 • Haraitzinakoa
 • Erdiko Mendeetakoa
 • Egungoa
 • Astronomia-lanhabesak
 • Neurri astronomikoak (= hardena agian, mathematikarik aski ;-)
 • Astron. extragalaktikoa
 • Astron. galaktikoa
 • kosmologia
 • Eguzki-systema
 • asteroideak
 • izar buztandunak/kometak
 • planetak edo planetologia
 • Eguzkia
 • astrohpysika (theorikoa)

Aski egitura osoa dela uste dut (baina batzutan are "kategoriapekopeko" gehiago egin ahal litezke). Theo

Ondo iruditzen zait hau ere. Dena dela, gero euskara batuan idatziko dituzu, ezta? --ziberpunk 22:00, 10 Apr 2005 (UTC)

Kategoriak eta Euskara[aldatu iturburu kodea]

Badirudi ari, ari garela :-)). "Euskara batu" delakoaren kontu horrezaz... Euskara bathuaz ari naiz ni. Hizkuntza berbera darabilagu hemengo guztiok (edo kasik). Uste dut zuk erran nahi zenduena honelakotsu zerbait zatekeela: "gero egungo orthographia "offizialaz" izkiribatuko dituzu kategoria-izenok", ez da? Ez kezka ;-). Oharturik egon behar zendukete, hemengo artikuluetan eta kategoria-hierarkhian zuen orthographia erabili dudala (artikulu-zirriborroetan biografia, filosofia-sistema, eta halakoak ezarri ditut, zuen orthographiaz).

Ortografia mantentzen duzula ikusi dut bai, baina zenbait hitzekin ez da gauza bera gertatzen: kategoriape -> azpikategoria, haraitzinakoa -> antzinakoa etab.
Berdin Euskara bathu dira bata zein bertzea. Gainera, ez dira berdin (batzuk kontrakorik uste bide baduzue-ere). Azpikategoria = azpiko kategoria, kategoriapekoa = kategoria azpiko saila (= subcategory). Eta agian zeurok xuxendu beharko duzue antzina forma hori (Giputzen eta, a(n)txina bezalako formetan, Bizkaitarren forma xoila dena). Zuek esan eta bertzeok erran erabiltzen dugun bezalaxe, batzuk haraitzina dioguna zuek antzina diozue. Ez dut ezer xuxentzekorik, beraz (bertzela, horrelako "ihardukietan" hasiko bagara, artikulu guztietako esan guztiak erran batez ordezka ahal nitzake nik, eta ergelkeria lizateke hori). :-) Theo
Ni ez naiz ez bizkaitarra ez gipuztarra, beraz nik ezin dut ezer zuzendu :D. Bai azpikategoria, bai antzina hiztegian agertzen dira, haraintzina eta kategoriapeko ez. Erran ere agertzen da hiztegian. Ez dut esanen euskara batua diren ala ez, ez bait dakit. --ziberpunk 19:43, 12 Apr 2005 (UTC)

Horretan problemarik gutti (batzu bai, baina gerokoak gerokotz). Orthographia bazter utzirik, gauzatxo bat. Kategoria-izenak axolazkoak direnaz geroztik, eta gero aldatzea zail baita hagitz, hemengo wikizaleen eritzia jakin nahi nuke.

Badira hitz mordoxka bat, Euskaraz forma batetan baino gehiagotan eman ditzakegunik. Mailegaturikoa da ohi bata (Erdaratik harturikoa), geure gordailutikakoa bertzea. Ez naiz batere garbizale (izan ere, higuinxko ditut axota, akeita, aberri eta gainerako Aranakeriak), baina kasu batzutan...

 • Zientzia. Aski argi dago hitzori jakintza hitzaz ordezka ahal daitekeela. Are I. Sarasolak ere gomendatu izan du, Euskararen ajeak liburuan (eta ez da, Sarasola, egiazko hizkuntza kultivatuaren aldekoa). Kategoria-izenetan, beraz, "Jakintza", "Jakintza aplikatuak", "Jakintzariak" (= zientifikoak) erabiltzea proposatzen dut nik. Beharrezko diren kasuetan, jakina, redirecta eginik.
Ez nago horren ziur, jakintza (gaztelaniaz saber, frantsesez savoir, ingelesez knowledge) eta zientzia (gaztelaniaz ciencia, frantsesez eta ingelesez science) gauza ezberdinak dira. Jakintza bigarren zentzua izan badezake ere, anbiguotasun arriskutsua duela uste dut. Izan ere, zientzia ez bait da zeozer jakitea, baizik eta jakintzaren ebaluazio zehatza, metodo zientifikoa erabiliz (Science is a process for evaluating empirical knowledge (the scientific method) and the organized body of knowledge gained by this process)
Ez. Latinezko hitza da scientia, eta "jakintza" erran nahi du. Bertzerik gabe. Gezurrezkoa da, bertzalde, jakintza = "knowledge" berdintzea. Horretako jakite, jakiteria, jakin, eta jakintasun ditugu (zein hizkuntza txiroa, bai, gurea). Eta, urrunera joan beharrik ez, jakintza bezalako hitzak Erdaraz ere kausitzeko; hortxe Wissentschaft (wissen "jakin"). Ohiko zentzugabekeria da, Latinetikako hitzak (zuen kasuan Espainoletikakoak) erabilirik zehatzago ari garelako hori. Ez da egia. Jakintza hitza darabilagunean, zer erran nahi dugun jakin behar dugu, eta horrexek eginen du konzeptua zehatz eta egoki izan dadin. Berdin okher izan ahal daiteke zientzia gaizki erabiltzea. Horretan (berriz ere I. Sarasola gogoekoegi ez dudanaren hitzak biltzeko) "esne desnatatuaren" syndromeak jorik zabiltzate. Nahi duguna adi eraz ahal dezakegu jakintza hitzaz, horretako definitze ona emaitea da beharrezko, ez bertzerik. Bertzela, eritziori orori applikaturik, antzinako philosophoak eta antiquitateko philosophoak ez ditugu nehondik ere berdin, ezeta -exemplu ergeletan hasirik- lorezaintza eta gardening, ez da? Talde jakin batetako gizakumeok elkharrekin kommunikatzeko systema osoak (eta aski komplexuak) dira hizkuntzak; eta bere osotasunean ikhusi behar da systema, ez element bakhoitzerat beha. Konzeptuak argiago izateko hitzak (signifikantak) opposatu behar badira, "knowledge" / "science" bezain egoki eta adierazkarri da Euskarazko "jakite, jakin, jakintasun" / "jakintza" opposatzea. Horretakotz, gauzak ongi egin nahia da beharrezko, eta nagitasunari eta erraxkeriazaletasunari ukho egin (enzyklopediazale ororen eginbidea).
Gainerakotz, badu aspaldixko batzuk Euskaraz jakintza hitzori Erdal science hitzaren kide (guztizko kide) erabiltzen hasi batziren. Nik, lehenagokoak berme eta euskarri ditudala, biharko eraiki nahi dut: 3000. urtheko hizkuntza gaia, ez 1960.ean josirik gelditu den mixkuntza diglossia-joa. Theo, 2005-4-12
Hala bada, jakintza erabil dezakegu. Baina "izar-jakintza" eta antzekoak jartzea agian gehiegikeria da, latina eta grekoaren garrantzia jakintzaren munduan ukaezina bait da. Ez nago artikuluetan aipatzekoaren kontra ordea.
Akkort gaude horretan, bada :-) "Astronomia"-eta izenen argigarri, lagungarri, emaitea proposatu izan dut nik, ez artikulu-izenetan "izar-jakintza" bezalakoak ("theologia" = "jainko-jakintza", "geologia" = "lur-jakintza",...) ageri izatea. :-)) Theo, 2005-4-12
Eta, artikuluetan, jakintza batzuren izenaren ondoan, Euskal ordaina ere eman genezake. Erraite batetakotz: "astronomia", Euskaraz "izar-jakintza" ere izan daiteke. Ez diot, ez, kategoria-izenetan edo artikulu-izenetan "Izar-jakintza" erabil dadin. Xoilik artikulu barnean ager ahal litezke izen bereziok. Baina axola gutti horrek, artikuluak zeinek bere gogara egiten baititu. :-)


Zergatik kezkagai horiek? Gure herrian, hizkuntza kontuetan, astiro-astiro ibiltzen gara bethi. Erabaki bat 1960. urthean hartu-eta, 2005.ean oraino applikatu gabe. Horrelakoxeak gara. Ene ustez, hastetik beretik egin behar dira gauzak, bethi begira eta zain egon gabe. Hobe jakintzak eta halakoak erabiltzen oraintxe has gaitezen, ez da? Theo, 2005-4-11

Biologia kategoria jorragai[aldatu iturburu kodea]

Biologia (kat)

 • Anatomia (katpek)
Anatomistak
Embryologia
Gorputz-atalak
Histologia
Organoak
 • Anthropologia
 • Biokhemia (= biokimika)
 • Bioinformatika ?
 • Biologoak
 • Biopsykhologia
 • Biotekhnologia
 • Botanika
 • Ekologia
 • Khronobiologia?
 • Klonatzea
 • Ethologia
 • Evolutionea
 • Genetika
 • Mikrobiologia
 • Molekula-biologia
 • Morphologia
 • Paleontologia
Fossilak
Biziaren hastapenak
Paleontologoak
 • Parasitologia
 • Physiologia
 • Taxonomia
 • Zoologia
Animalia-physiologia
Entomologia
Ikhthyologia
Ornithologia
Planktologia
Zoologoak
(2005-4-12)

Artikulu batzuk ordenatzerakoan[aldatu iturburu kodea]

Proposatzen dut artikulu jakin batzuk kategorizatzeko erabili ahal dugun irizpidea. Kategoriaren izen berdina (edo antzekoa) duten artikuluak eta zerrendak kategorizatzeko irizpidea hain zuzen. Ez diot kategoriak sortzeari buruz ezer, baizik eta artikuluak kategorian izango duen kokapenaz eztabaidatu nahi nuke.

Adibidez, wikipedia artikulua Kategoria:Wikipedian sartzeko honela egingo nuke:

[[Kategoria:Wikipedia| ]]

Hutsune bat utzita barra-bertikalaren (|) ondoren. Horrela lortzen dena zera da: artikulua ahalik eta kategoriarik baxuenean kategorizatzen da eta kategoria horretako lehen artikulua izango da.

Zerrendetarako, * ikurra erabiltzea proposatzen dut (beste bat izan daitekeen arren) barra-bertikala eta gero. Adibidez:

[[Kategoria:Espainiako udalerrien zerrendak|*]]

Honekin ere zerrenda azaltzen den artikulua lehenengotarikoa izango da kategorian. Zerbait gehiago gehitu behar da?—Barrie · (erantzunak hemen) 16:44, 24 Abuztua 2006 (UTC)

Ni ere aritu izan naiz horrelakoetan pentsatzen, eta bi aukera ikusten ditut. Bata, zuk esaten duzuna egitea, eta horrela bi horiek agertzen dira lehen tokian. Eta bestalde, kategoriako artikulu nagusia {{nagusia|Wikipedia}} erabiliz nabarmenduz, eta zerrendekin ere antzeko zerbait egin liteke, honenbestez kategoriaren barruan guztian izenez ordenatuta dago eta behar den artikulua edo 2 artikuluak kategoriaren goialdean nabarmentzen dira.
Niri bigarren aukera gehixeago gustatzen zait, eta argiagoa. Barra-bertikalaren ondoren sailkapenerako testuak jartzearena beharrezkoa den kasuetarako utziko nuke:
 • Pertsonak direnean, izen-abizenez sailkatzeko ([[Kategoria:Informatikariak|Stallman, Richard]]).
 • Izen-tarte bereziak dituzten orrialdeentzako (adibidez, Txantiloi: baten [[Kategoria:Aurkibide txantiloiak|{{{PAGENAME}}}]], bestela beti T letran sailkatzen ditu-eta).
 • Eta agian beste kasuren bat ahaztu zait...
Baina kategoriako artikulu nagusia(k) bertako goialdean nabarmenduko nituzke...
Beste aukera bat, ingelesezko Wikipedian egiten duten bezalaxe, aukera biak batera erabiltzea da. –TXiKi (zure erantzuna hemen utzi) 16:56, 24 Abuztua 2006 (UTC)
Egia esan, berdin zait eta zure ideia ere ez dago bat ere gaizki. Ez dut horrelakorik pentsatu baina gustatzen zait. Hori egin genezake, garrantzitsuak kategoriaren hasieran nabarmendu eta gero artikuluak dagokien lekuan.
Barra-bertikala erabiltzeko beste kasu bat ondorengoa ere izan daiteke. Kategoria:Espainiako geografia Kategoria:Espainia barruan sartzean [[Kategoria:Espainia|G]] idaztea. Horrelako kasuetan ere nola jokatu erabaki genezake, barra-bertikala erabili edo E atalean agertu dadila.—Barrie · (erantzunak hemen) 17:15, 24 Abuztua 2006 (UTC)

Ez badago beste zerbait gehitzeko ba orduan esandakoa. Artikulu nagusiak eta zerrendak kategorien hasieran azalduko dira txantiloiak erabiliz (Txantiloi:Nagusia eta Txantiloi:Zerrenda izena eduki dezaketenak) eta kategorizatzerakoan ordenean azaldu daitezela.—Barrie · (erantzunak hemen) 18:27, 24 Abuztua 2006 (UTC)

Kategoriak pluralean edo ez[aldatu iturburu kodea]

Kategoria batzuk arazoak sortzen dituzte izena aukeratzerakoan, pluralean egon behar dira edo singularrean? Arazo hau, adibidez, Kategoria:Kirola-k dakar. Izena singularrean dagoen arren kirol desberdinak biltzen ditu gehienbat. Horrek izena pluralean izatera bultzatu beharko luke; hau da, Kategoria:Kirolak.

Beste wikipedietan modu bat aukeratu, singularra edo plurala, eta hori bakarrik erabiltzen dute. Nik, bestalde, kategoria biak existitu beharko liratekeela uste dut. Kategoria:Kirola > Kategoria:Kirolak. Bakoitzean dagokien artikuluak sartuko ziren; ez baitut ongi ikusten Txartel gorria artikulua Kirolak izeneko kategoria barruan. Eta berdin beste erara; Saskibaloia, Futbola... artikuluak Kirola izenekoan egotea.

Beraz, nik hori egingo nuke, kategoria biak sortu. Ba al daukagu beste aukerarik?

Agian, horrenbeste botekin ez da ikusiko eztabaida hau eta berriz ere idatziko dut. —Barrie · (erantzunak hemen) 10:20, 28 Abuztua 2006 (UTC)

Beraz, erantzunik ez badago, horrela egiten hasiko nahiz. Eta interwikiak bietan jarriko ditut; Kirola eta Kirolak kategoriatan. Euskarazkoa beste hizkuntzetan jartzeko, ordea, singularrekoa erabiliko dut. —Barrie · (erantzunak hemen) 21:52, 29 Abuztua 2006 (UTC)