Brainfuck

Wikipedia, Entziklopedia askea

Brainfuck, programazio lengoaia esoterikoa da, Urban Müller-ek diseinatuta 1993. urtean. Helburutzat lengoaia sinplea eraikitzea zen, Turing osoa eta konpiladore txiki behar zuena. Brainfuck Turingen makinan oinarritu zen, eta 1024 byteko konpiladoreari inspirazio gisa erabili zen, FALSE lengoaian erabiliko zena.

Lengoaiaren diseinua[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Lengoaia exekuzio modelo sinple batean oinarritzen da, programaz aparte, bektore bat 30000 bytekoa (0ra hasieratutakoak), erakusle bat bektore horretara erakusten duena (hasieran bektorearen lehengo elementura erakusten du) eta bi byte “korronte” sarrera eta irteera burutzeko.

Aginduak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

8 agindu ditu soilik, guztiak karaktere bakarrekoak.

Karakterea Esanahia
> Erakuslea gehitzen du.
< Erakuslea kentzen du.
+ Erakutsitako bytea gehitzen du.
- Erakutsitako bytea kentzen du.
. Erakutsitako bytearen irteeran idatzi.
, Byte bat irakurri sarreratik eta erakutsitako bytean gorde.
[ Aurreratu ] ren ondorengo agindura baldin eta erakutsitutako bytea nulua bada (0 bada).
] Itzuli [ ren ondorengo agindura baldin eta erakutsitutako bytea nulua ez bada (0 ez bada).

Beste lengoaietara itzuli[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Brainfuck programak C eta Perl lengoaietara itzuli daitezke honako aldaketag eginez. Suposatuz ptr aldagaia unsigned char* motakoa dela.

brainfuck C Perl
> ++ptr; $pointer++;
< --ptr; $pointer--;
+ ++*ptr; $tape[$pointer]++;
- --*ptr; $tape[$pointer]--;
. putchar(*ptr); print chr$tape[$pointer];
, *ptr=getchar(); $tape[$pointer]=ord(<>);
[ while (*ptr) { while($tape[$pointer]){
] } }

Adibideak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kaixo mundua![aldatu | aldatu iturburu kodea]

 ++++++++++
 [       Memoriak hasieratzeko begizta (10 aldiz errepikatuko da)
  >+++++++>++++++++++>+++++++++++>+++>+<<<<<-
    70    100    110   30 10
 ]
 >++.       inprimatu  'H'  (72) 1
 >>+.       inprimatu  'o' (111) 3
 ---.              'l' (108) 3
 <---.             'a'  (97) 2
 >>++.             hutsunea (32) 4
 <+.              'm' (109) 3
 ++++++++.           'u' (117) 3
 -------.            'n' (110) 3
 <+++.             'd' (100) 2
 >+.              'o' (111) 3
 >+.              '!'  (33) 4
 >.               '\n' (10) 5

Honako kode honek "Hello World!" idatziko luke, lerro bakarrean:

 ++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

Hutsuneak, tabulazioak eta lerro jauziek ez dute kodean inolako eraginik.

Bizitzaren jokoa.[aldatu | aldatu iturburu kodea]

              Linus Akesson presents:
          The Game Of Life implemented in Brainfuck

    +>>++++[<++++>-]<[<++++++>-]+[<[>>>>+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>>>>+<<-]<+
  +++[>++++++++<-]>.[-]<+++[>+++<-]>+[>>.+<<-]>>[-]<<<++[<+++++>-]<.<<[>>>>+
 <<<<-]>>>>[<<<<+>>>>>>+<<-]<<[>>>>.+<<<++++++++++[<[>>+<<-]>>[<<+>>>>>++++++++
 +++<<<-]<[>+<-]>[<+>>>>+<<<-]>>>[>>>>>>>>>>>>+>+<<   <<<<<<<<<<<-]>>>>>>>>>>
>>[-[>>>>+<<<<-]>[>>>>+<<<<-]>>>]> >>[<<<+>> >- ]<<<[>>+>+<<<-]>[->[<<<
<+>>>>-]<[<<< <+> >>>-]<<<< ]< ++++++ ++ +[>+++++<-]>>[<<+>>-]<
<[>---<-]>.[- ] <<<<<<<<< < <<<<<< < -]++++++++++.[-]<-]>>>
>[-]<[-]+++++ +++[>++++ ++++< - ]>--.[-]<,----------[<+
>-]>>>>>>+<<<<< < <[>+>>>>>+>[ -]<<< << <<-]>++++++++++>>>>>[[-]
<<,<<<<<<<->>>> > >>[<<<<+>>>>-]<<<<[>>>>+ >+<<<<<-]>>>>>----------[<<<<
<<<<+<[>>>>+<<< <-]>>>>[<<<<+>>>>>>+<<- ]>[>-<-]>++++++++++[>+++++++++
++<-]<<<<<<[>>> >+<<<<-]>>>>[<<<<+>>>>> >+<<-]>>>>[<<->>-]<<++++++++++
[>+<-]>[>>>>>>> >>>>>+>+<<<< <<<<< <<<<-]>>> >> >>>>>>>[-[>>>
>+<<<<-]>[>>>> +<<<<-]>> > ]>> > [<< < +>>>-]+<<<[>
>>-<<<-]>[->[< <<<+>>>>-] <[ < < < <+>>>>-]<<<
<]<<<<<<<<<<<, [ -]]>]>[-+++ ++ + +++ ++[>+++++++
++++>+++++++++ + +<<-]>[-[>>> +<<<- ]>>>[ < <<+ >>>>>>>+>+<
<<<<-]>>>>[-[> > >>+<<<<-]>[> >>>+< < <<-]> > >]> >>[<<<+>>>-
]<<<[>>+>+<<< - ]>[->[<<<<+> >>>-] < [<<< < +>> >>-]<<<<]<<
<<<<<<[>>>+<< < -]>>>[<<<+>> >>>>> + >+<< < <<-]<<[>>+<<
-]>>[<<+>>>>> >+>+<<<<<-]>> >>[-[ > >>>+ < <<<-]>[>>>>+<
<<<-]>[>>>>+< <<<-]>>]>>>[ - ]<[>+< - ]<[ - [<<<<+>>>>-]<<<
<]<<<<<<<<]<< <<<<<<<<++++ + +++++ [ >+++ + ++++++[<[>>+<<-]>>[<<+
>>>>>++++++++ + ++<<< -] < [>+<- ] >[<+ > >>>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]
<<<[>>>+>>>> > +<<<< << <<-]> > >>>> >>>[>>+<<-]>>[<<+<+>>
>-]<<<------ - -----[ >> >+<<< - ]>>> [<<<+> > >>>>>+>+<<<<
<-]>>>>[-[>> > >+<<<< -] > [>>>> + <<<<- ]>>> ] >>>[<<<+>>>-
]<<<[>>+>+<< < -]>>> >> > > [<<<+ >>>-]<<<[>>>
+<<<<<+>>- ]> > >>>>>[< <<+>>>-]<<<[>
>>+<<<<<<< <<+ > >>>>>-]< <<<<<<[->[<<<<+
>>>>-]<[<<<<+>>>>-]<<<<]>[<<<<<< <+>>> >>>>-]<<<< <<<<<+++++++++++[>
>>+<<<-]>>>[<<<+>>>>>>>+>+<<<<<-]>>>>[-[> >>>+<<<<-]>[>>>>+<<<<-]>>>]>>>[<<<
+>>>-]<<<[>>+>+<<<-]>>>>>>>[<<<+>>>-]<<<[ >>>+<<<<<+>>-]>>>>>>>[<<<+>>>-]<<<
[>>>+<<<<<<<<<+>>>>>>-]<<<<<<<[->[< < < <+>>>>-]<[<<<<+>>>>-]<<<<]>[<<<<<<<
+>>>>>>>-]<<<<<<<<<+++++++++++[>>> > >>>+>+<<<<<<<<-]>>>>>>>[-[>>>>+<<<<-
]>[>>>>+<<<<-]>>>]>>>[<<<+>>>-]<<< [ >>+>+<<<-]>>>>>>>[<<<+>>>-]<<<[>>>+<<
<<<+>>-]>>>>>>>[<<<+>>>-]<<<[>>>+< <<<<<<<<+>>>>>>-]<<<<<<<[->[<<<<+>>>>-
 ]<[<<<<+>>>>-]<<<<]>[<<<<<<<+>>>>>   >>-]<<<<<<<----[>>>>>>>+<<<<<<<+[>>>>>
 >>-<<<<<<<[-]]<<<<<<<[>>>>>>>>>>>>+>+<<<<<<<<<<<<<-][  lft@df.lth.se  ]>>>>>
  >>>>>>>[-[>>>>+<<<<-]>[>>>>+<<<<-]>[>>>>+<<<<-]>>]>>>[-]<[>+<-]<[-[<<<<+>>
    >>-]<<<<]<<<<<<[-]]<<<<<<<[-]<<<<-]<-]>>>>>>>>>>>[-]<<]<<<<<<<<<<]

    Type for instance "fg" to toggle the cell at row f and column g
          Hit enter to calculate the next generation
                 Type q to quit

Sierpinskiren triangelua[aldatu | aldatu iturburu kodea]

[ This program prints Sierpinski triangle on 80-column display. ]
                >
                + +
               +  +
               [ < + +
              +    +
              + +   + +
             >  -  ]  >
             + + + + + + + +
            [        >
            + +       + +
           <  -      ]  >
           > + + >     > > + >
          >    >    +    <
          < <   < <   < <   < <
         <  [  -  [  -  >  +  <
         ] > [ - < + > > > . < < ] > > >
        [                [
        - >               + +
       +  +              +  +
       + + [ >             + + + +
      <    -            ]    >
      . <   < [           - >   + <
     ]  +  >  [          -  >  +  +
     + + + + + + + +         < < + > ] > . [
    -        ]        >        ]
    ] +       < <       < [       - [
   -  >      +  <      ]  +      >  [
   - < + >     > > - [     - > + <     ] + + >
  [    -    <    -    >    ]    <    <
  < ]   < <   < <   ] +   + +   + +   + +   + +
 +  .  +  +  +  .  [  -  ]  <  ]  +  +  +  +  +
 * * * * * M a d e * B y : * N Y Y R I K K I * 2 0 0 2 * * * * *

Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]