Galdu-irabazien kontu

Wikipedia(e)tik
Emaitzen kontu» orritik birbideratua)
Hona jauzi: nabigazioa, Bilatu

Galdu-irabazien kontua, ekonomian, enpresa batean ekitaldi ekonomiko batean emaitza jasotzen duen agiria da, eta bertan, zehar irabazi eta galeren iturriak era laburrean adierazten dira. Emaitza kalkulatzeko ekitaldiko sarrera eta gastu guztiak hartzen dira kontuan, aintzatespen eta balioespen arauetan ezarritakoaren arabera zuzenean ondare garbira egotzi beharrekoak izan ezik. Aldi berean, emaitzen kontuan enpresaren jarduera edo esplotazioagatik izandako emaitzak eta bestelako emaitzak bereizten dira, kudeatzaileak enpresako atalen araberako informazioa izan dezan. Galdu-irazabien kontuak beste izen batzuk hartzen ditu ere kontabilitatean, hala nola, emaitzen kontua edo esplotazio-kontua. Galera eta Irabazien Kontua ez bezala, emaitzen kontua ez da enpresak derrigor aurkeztu beharreko agiria izaten, baina garrantzitsua da enpresak erabakiak hartzeko informazio egokia izateko.


  • Sarrerak: Ekitaldian zehar enpresaren ondare garbiak izandako gehikuntzak dira, bai aktiboak gehitu direlako, baita pasiboak gutxitu direlako, beti ere bazkideek edo jabeek egindako ekarpenak ez badira.
  • Gastuak: Ekitaldian zehar enpresaren ondare garbiak izandako murrizketak dira, bai aktiboak gutxitu direlako, baitra pasiboak handitu direlako, beti ere bazkideei edo jabeei itzulitako ekarpenak ez badira.

Galdu-irabazien kontuan bi emaitza mota daude: ustiapeneko emaitza eta emaitza finantzarioa.

Galdu-irabazien kontua (taula)[aldatu | aldatu iturburu kodea]

A) Eragiketa jarraiak.
1. Negozio zifraren zenbateko garbia.
a)Salmentak.
b)Zerbitzu emateak.
2.Produktu bukatuen eta bideango izakinen aldaketa.
3.Enpresak bere aktiborako egindako lanak.
4.Hornikuntzak.
a)Salgaien kontsumoa.
b)Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa.
c)Beste enpresek egindako lanak.
d)Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadurak.
5.Ustiapeneko bestelako sarrerak.
a)Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelakoak.
b)Ekitaldiko emaitzan barneratutako ustiapeneko dirulaguntzak.
6.Pertsonal gastuak.
a)Soldatak, lansariak eta antzekoak.
b)Karga sozialak.
c)Hornidurak.
7.Ustiapeneko bestelako gastuak.
a)Kanpo zerbitzuak.
b)Tributuak.
c)Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura aldaketak.
d)Kudedaketa arrunteko bestelako gastuak.
8.Ibilgetuaren amortizazioa.
9.Ibilgetu ez-finantzarioko eta bestelakoen dirulaguntzen egozpena.
10.Hornidura soberakinak.
11.Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza.
a)Narriadura eta galerak.
b)Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak.
12. Bestelako emaitzak.
13.Sarrera finantzarioak.
a)Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak.
b)Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak.
14.Gastu finantzarioak.
a)Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak.
b)Hirugarrenekiko zorrenak.
c)Hornidurak-eguneratzearenak.
15.Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketak.
a)Negozio-zorroa eta bestelakoak.
b)Salmentarako dauden aktibo finantzarioengatik ekitaldiko ematzara egotzitakoak.
16.Kanbio-diferentziak.
17.Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitza.
a)Narriadurak eta galerak.
b)Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak.
A.2)EMAITZA FINANTZARIOA.
A.3)ZERGA AURREKO EKITALDIKO EMAITZA.
18.Mozkinen gaineko zerga.
A.4)EKITALDIKO EMAITZA.

Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

(Euskaraz) Aldazabal Etxeberria, M. Edurne; Ipiñazar Petralanda, Izaskun; Saitua Iribar, Ainhoa (2010, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua), Kontabilitate plan orokorra.