Jeiki jeiki

Wikipedia, Entziklopedia askea

Jeiki jeiki (euskara batuan: Jaiki, jaiki) euskal abesti herrikoi bat da. Jatorria Iparraldean du, horregatik abesti honek "olandresak" —hots, holandarrak— aipatzen ditu, garai batean Frantzia eta Herbehereak gerran izan baitziren.

Gerora, XIX. mendearen amaiera eta XX. mendearen hasieran, euskal abertzaletasunak abestia bereganatu eta esanahi abertzalea eman zion, "Jeiki jeiki" hitzekin euskal nazioaren kontzientziaren pizkundearen metafora egin nahirik. Horrela, abesti aberkoi ere bilakatu zen, eta abestiaren hitzak neurri batean aldatu zituzten.

Hitzak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Jatorrizkoa Aberkoia

Jeiki, jeiki etxekoak,
Argia da zabala! [bis]
Itsasotik mintzatzen da
Zilarrezko tronpeta
Bai eta ere ikaratzen
Olandresen ibarra! [bis]

Jeiki, jeiki etxekoak,
Argia da zabala! [bis]
Itsasotik hurbiltzen da
Untzi bat kargatua;
Gaitzen denak mentura
Haren atakatzera! [bis]

Jeiki, jeiki etxekoak,
argia da zabala. [bis]
Itsasoan agiri da
argi gozo biguna,
bere aurrean beldurtuta
ihes doa iluna. [bis]

Jeiki, jeiki, euskotarrak,
laister dator eguna! [bis]
Sorkaldetik agiri da
argi gozo biguna,
bere aurrean bildurtuta
igesi doa illuna. [bis]

Jeiki, jeiki, euskotarrak,
eta batu gaitezen! [bis]
JEL-argia alde orotan
asi zaigu zabaltzen,
ekin bai beti gau ta egun
biotz danak berotzen. [bis]

Jeiki, jeiki, euskaldunak,
azkar igo mendira! [bis]
Gañetan arnas artzeko
garbi dago aizea,
mendian urbillago daude
zerua ta Jainkoa. [bis]

Partitura eta musika[aldatu | aldatu iturburu kodea]

JEIKI, JEIKI, ETXENKUAK

\version "2.16.2"

\header {
 % Supprimer le pied de page par défaut
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

melody = \relative c'' {
 \key c \major
 \numericTimeSignature
 \time 3/4
 \partial 4
 \tempo "Energigo" 4=72
 \override Rest #'style = #'classical

 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {
  g8. g16
  c4 c a8. b16
  c4 c e,8. f16

  g4 \afterGrace a( { b16[ a]) } g8. fis16
  g2 e8. f!16
  g4 e'8[( d]) c8. b16
  c4\fermata r
 }
 c8 d

 e4 e f8 e
 d4 d a8 b
 c4 e8[( d]) \afterGrace c8.( { b16[ c]) } a

 g4\fermata r8 f e8. g16
 c4 c a8. b16
 c4 c e,8. f16

 g4 \afterGrace a( { b16[ a]) } g8. fis16
 g2 e8. f!16
 g4 e'8[( d]) c8. b16
 c4\fermata r
 \bar "|."
}

verse = \lyricmode {
 Jei -- ki, jei -- ki e -- txen -- ku -- ak, ar -- gi -- a da za -- ba -- la,
 ar -- gi -- a da za -- ba -- la.
 I -- txa -- so -- ti min -- tza -- tzen da zil -- ar -- rez -- ko trun -- pe -- ta_;
 Bai e -- ta e -- re i -- ka -- ra -- tzen O -- lan -- dre -- sen i -- bar -- ra,
 O -- lan -- dre -- sen i -- bar -- ra.
}

\score {
 \new Staff { \melody }
 \addlyrics { \verse }
 \layout { }
}

\score {
 \unfoldRepeats
 \new Staff { \melody }
 \addlyrics { \verse }
 \midi { }
}

Ikus, gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Wikitekan badira testuak, gai hau dutenak:
Jeiki jeiki

Kanpo-estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]