Edukira joan

Levenshtein distantzia

Wikipedia, Entziklopedia askea

Levenshtein distantzia, hitzen arteko distantzia edo edizio-distantzia zenbaki bat da hitz batetik abiatuta beste hitz bat lortzeko egin behar diren gutxieneko eragiketen kopurua dena, informazioaren teorian eta informatikan oso erabilia da. Eragiketa horietako bakoitza hiru mota hauetako bat izan behar da: karaktere bat txertatzea, ezabatzea edo ordezkatzea. Distantzia honek Vladimir Levenshtein zientzialari errusiarraren omenez jaso zuen izen hori, 1965ean asmatu zuen distantzia neurtzeko neurri hori. Bi karaktere-kateen arteko antzekotasuna erabili behar duten programetan erabilgarria da, zuzentzaile ortografikoekin esate baterako.[1]

Adibidez, "eman" eta "emongo" hitzen arteko distantzia 3 da, gutxienez oinarrizko hiru edizio behar baitira batetik abiatuta bestea lortzeko.

 1. eman → emon ('a'-ren ordez 'o' jarrita)
 2. emon → emong ('g' bat gehitzea bukaeran)
 3. emong → emongo ('o' bat gehitzea bukaeran)

Hamming-en distantziaren orokortze gisa ikusi ohi da, luzera bereko kateetarako erabiltzen dena eta eragiketa moduan 'ordezkatzea' soilik hartzen duena. Levenshteinen distantziaren beste orokortze batzuk badira, esate baterako, Damerau-Levenshtein distantzia, bi karaktereen arteko trukea eragiketa bakar gisa hartzen duena.

'Distantzia' ona denez, propietate hauek betetzen ditu (formalki frogatzea zaila den arren):

Dist (A, B) == Dist (B, A)

Dist (A, B) + Dist (B, C)> = Dist (A, C)

eta karaktere-kateren arteko Levenshtein distantzia, matrizearen terminoarekin kalkulatzen da, non eta karaktere-kateen luzera diren. Matrizearen osagaiak honela kalkulatzen direla:

non:
 • denean , eta bestela
 • zenbakiak distantzia neurtzen du kateko lehen i karaktere eta kateko lehen j karaktereen artean.
 • Formulako minimoan hiru aukera daude:
  • lehen aukerak karaktere baten ezabaketa gertatu dela kontuan hartzen du (-tik -ra),
  • bigarrenak txertaketa bat gertatu dela suposatzen du,
  • eta hirugarrenak aztertzen du eta kateetako eta posizioetan sinbolo berdinak azaltzen diren.
   • denean , eta bestela
Bi adibide:

e m a n
0 1 2 3 4
e 1 0 1 2 3
m 2 1 0 1 2
o 3 2 1 1 2
n 4 3 2 2 1
g 5 4 3 3 2
o 6 5 4 4 3

S a t u r d a y
0 1 2 3 4 5 6 7 8
S 1 0 1 2 3 4 5 6 7
u 2 1 1 2 2 3 4 5 6
n 3 2 2 2 3 3 4 5 6
d 4 3 3 3 3 4 3 4 5
a 5 4 3 4 4 4 4 3 4
y 6 5 4 4 5 5 5 4 3

Distantzia kalkulatzeko algoritmo iteratiboa

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Algoritmoaren exekuzioan matrize bat kalkulatzen da. Hasieran lehenengo zutabea eta lehenengo errenkada jartzen dira. Ondoren errenkadaz errenkada joaten da zenbakiak ezkerretik eskuinera kalkulatzen. Kasu bakoitzean goian (), ezkerrean () eta goi-ezkerrean () dauden zenbakiak aztertzen dira, baita zutabeko eta errenkadako letrak ere ( eta ).

e m a n
0 1 2 3 4
e 1
m 2
o 3
n 4
g 5
o 6

e m a n
0 1 2 3 4
e 1 0
m 2
o 3
n 4
g 5
o 6

e m a n
0 1 2 3 4
e 1 0 1
m 2
o 3
n 4
g 5
o 6

e m a n
0 1 2 3 4
e 1 0 1 2 3
m 2
o 3
n 4
g 5
o 6

e m a n
0 1 2 3 4
e 1 0 1 2 3
m 2 1 0 1 2
o 3
n 4
g 5
o 6

e m a n
0 1 2 3 4
e 1 0 1 2 3
m 2 1 0 1 2
o 3 2 1 1 2
n 4 3 2 2 1
g 5 4 3 3 2
o 6 5 4 4 3

Programazio dinamikoan erabili ohi diren behetik gorako algoritmoetako bat da. (n + 1) × ( m + 1) neurriko matrize bat erabiltzen du, non n eta m zenbakiak kateen luzerak diren. Jarraian erakusten den sasikodezko algoritmoa LevenshteinDistance funtzio bat definitzen du. Bi karaktere-kate hartzen ditu (str1 katea lenStr1 luzerakoa eta str2 katea lenStr2 luzerakoa), eta horien arteko Levenshtein distantzia kalkulatzen du.Hau da algoritmoa:

int LevenshteinDistantzia(char str1[1..lenStr1], char str2[1..lenStr2])
  // d matrizeak lenStr1+1 errenkada eta lenStr2+1 zutabe
  declare int d[0..lenStr1, 0..lenStr2]
  // i eta j indizeak str1 eta str2 karaktere-kateetan iteratzeko erabiltzen dira.
  declare int i, j, kostea
 
  for i from 0 to lenStr1
    d[i, 0] := i
  for j from 0 to lenStr2
    d[0, j] := j
 
  for i from 1 to lenStr1
    for j from 1 to lenStr2
      if str1[i-1] = str2[j-1] then kostea := 0
                else kostea := 1
      d[i, j] := minimum(
                d[i-1, j] + 1,   // ezabaketa
                d[i, j-1] + 1,   // txertaketa
                d[i-1, j-1] + kostea // ordezpena
              )
 
  return d[lenStr1, lenStr2]

Iterazio bakoitzean mantentzen den inbariantea hau da: str1[1..i] hasierako segmentutik abiatuta str2[1..j] segmentua lortzeko d[i,j] eragiketa egin behar dira. Prozesua bukatzean, matrizeko behe-eskuinaldeko posizioan dagoen zenbakia hori izango da str1 eta str2kateen arteko distantzia.

Inplementazioa

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Jarraian, funtzioaren inplementazioa ikus daiteke hainbat programazio-lengoaiatan. Goi mailako lengoaia batzuetan nork berak definitu beharrik gabe erabil daiteke, hala nola php edo MySQLko erabiltzailearen funtzioak.

int Levenshtein(char *s1,char *s2)
{ int t1,t2,i,j,*m,kostea,emaitza,zabalera;

// Kalkulatu string-en tamaina
  t1=strlen(s1); t2=strlen(s2);

// Konparatzekorik badagoela egiaztatu
  if (t1==0) return(t2);
  if (t2==0) return(t1);
  zabalera=t1+1;

// malloc-en bidez m matrizerako espazio hartu
  m[i,j] = m[j*zabalera+i] !!
  m=(int*)malloc(sizeof(int)*(t1+1)*(t2+1));
  if (m==NULL) return(-1); // ERROR!!

// Lehen errenkada eta lehen zutabeari balioak Eliminacion
  for (i=0;i<=t1;i++) m[i]=i;
  for (j=0;j<=t2;j++) m[j*zabalera]=j;

// Matrizeko gainontzeko osagaietan balioak kalkulatu
  for (i=1;i<=t1;i++) for (j=1;j<=t2;j++)
    { if (s1[i-1]==s2[j-1]) kostea=0; else kostea=1;
     m[j*zabalera+i]=Minimo(Minimo(m[j*zabalera+i-1]+1,   // ezabaketa 
                    m[(j-1)*zabalera+i]+1), // txertaketa  
                m[(j-1)*ancho+i-1]+kostea); }  // ordezpena 

// Matrizeko azken errenkadako eta azken zutabeko osagaia itzuli
  emaitza=m[t2*zabalera+t1];
  free(m);
  return(emaitza);
}
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int levenshtein(const string &s1, const string &s2)
{
  int N1 = s1.size();
  int N2 = s2.size();
  int i, j;
  vector<int> T(N2+1);

  for ( i = 0; i <= N2; i++ )
   T[i] = i;

  for ( i = 0; i < N1; i++ ) 
  {
   T[0] = i+1;
   int corner = i;
   for ( j = 0; j < N2; j++ ) 
   {
     int upper = T[j+1];
     if ( s1[i] == s2[j] )
      T[j+1] = corner;
     else
      T[j+1] = min(T[j], min(upper, corner)) + 1;
     corner = upper;
   }
  }
  return T[N2];
}
public int LevenshteinDistantzia(string s, string t, out double portzentajea)
{
  portzentajea = 0;
 
  // d matrizean m+1 errekada eta n+1 zutabe daude
  int costo = 0;
  int m = s.Length;
  int n = t.Length;
  int[,] d = new int[m + 1, n + 1]; 

  // Konparatzekorik badagoela egiaztatu
  if (n == 0) return m;
  if (m == 0) return n;

  // Jarri lehen zutabeko eta lehen erenkadako balioak
  for (int i = 0; i <= m; d[i, 0] = i++) ;
  for (int j = 0; j <= n; d[0, j] = j++) ;
  
  
  /// Matrizeko gainontzeko osagaietan balioak kalkulatu
  /// i zutabe, j errenkada
  for (int i = 1; i <= m; i++)
  {
    // j indizearekin korritu
    for (int j = 1; j <= n; j++)
    {    
      /// posizioan karaktere berdinak badaude pisua 0 da
      /// bestela distantzairako pisua 1 da.
      kostea = (s[i - 1] == t[j - 1]) ? 0 : 1; 
      d[i, j] = System.Math.Min(System.Math.Min(d[i - 1, j] + 1, //ezabaketa
             d[i, j - 1] + 1),               //txertaketa 
             d[i - 1, j - 1] + kostea);           //ordezpena
     }
  }

  /// Kalkukatu hitz osoan dauden aldaketen portzentajea
  if (s.Length > t.Length)
    portzentajea = ((double)d[m, n] / (double)s.Length);
  else
    portzentajea = ((double)d[m, n] / (double)t.Length); 
  return d[m, n]; 
}

Klase estatiko gisa inplementatua.

public class LevenshteinDistance {
  private static int minimum(int a, int b, int c) {
     return Math.min(a, Math.min(b, c));
  }

  public static int computeLevenshteinDistance(String str1, String str2) {
    return computeLevenshteinDistance(str1.toCharArray(),
                     str2.toCharArray());
  }
  private static int computeLevenshteinDistance(char [] str1, char [] str2) {
    int [][]distance = new int[str1.length+1][str2.length+1];

    for(int i=0;i<=str1.length;i++){
        distance[i][0]=i;
    }
    for(int j=0;j<=str2.length;j++){
        distance[0][j]=j;
    }
    for(int i=1;i<=str1.length;i++){
      for(int j=1;j<=str2.length;j++){ 
         distance[i][j]= minimum(distance[i-1][j]+1,
                    distance[i][j-1]+1,
                    distance[i-1][j-1]+
                    ((str1[i-1]==str2[j-1])?0:1));
      }
    }
    return distance[str1.length][str2.length];
    
  }
}
sub fastdistance
{
  my $word1 = shift;
  my $word2 = shift;

  return 0 if $word1 eq $word2;
  my @d;

  my $len1 = length $word1;
  my $len2 = length $word2;

  $d[0][0] = 0;
  for (1.. $len1) {
    $d[$_][0] = $_;
    return $_ if $_!=$len1 && substr($word1,$_) eq
      substr($word2,$_);
  }

  for (1.. $len2) {
    $d[0][$_] = $_;
    return $_ if $_!=$len2 && substr($word1,$_) eq
      substr($word2,$_);
  }

  for my $i (1.. $len1) {
    my $w1 = substr($word1,$i-1,1);
    for (1.. $len2) {
      $d[$i][$_] = _min($d[$i-1][$_]+1, 
               $d[$i][$_-1]+1,
               $d[$i-1][$_-1]+($w1 eq
                       substr($word2,$_-1,1) ?
                       0 : 1));
    }
  }
  return $d[$len1][$len2];
}

sub _min
{
  return $_[0] < $_[1]
     ? $_[0] < $_[2] ? $_[0] : $_[2]
     : $_[1] < $_[2] ? $_[1] : $_[2];
}

Programa hau erabiltzen duen aplikazio batean zuzentzaile ortografiko bat sortu egin da.[2]

def distance(str1, str2):
 d=dict()
 for i in range(len(str1)+1):
   d[i]=dict()
   d[i][0]=i
 for i in range(len(str2)+1):
   d[0][i] = i
 for i in range(1, len(str1)+1):
   for j in range(1, len(str2)+1):
    d[i][j] = min(d[i][j-1]+1, d[i-1][j]+1, d[i-1][j-1]+(not str1[i-1] == str2[j-1]))
 return d[len(str1)][len(str2)]
class String
 def levenshtein(other)
  other = other.to_s
  distance = Array.new(self.size + 1, 0)
  (0..self.size).each do |i|
   distance[i] = Array.new(other.size + 1)
   distance[i][0] = i
  end
  (0..other.size).each do |j|
   distance[0][j] = j
  end

  (1..self.size).each do |i|
   (1..other.size).each do |j|
    distance[i][j] = [distance[i - 1][j] + 1,
             distance[i][j - 1] + 1,
             distance[i - 1][j - 1] + ((self[i - 1] == other[j - 1]) ? 0 : 1)].min
   end
  end
  distance[self.size][other.size]
 end
end

puts "eman".levenshtein "emongo" #=> 3
<?php
  $lev = levenshtein($input, $word);
?>
function LevenshteinDistance(Str1, Str2: String): Integer;
var
 d : array of array of Integer;
 Len1, Len2 : Integer;
 i,j,cost:Integer;
begin
 Len1:=Length(Str1);
 Len2:=Length(Str2);
 SetLength(d,Len1+1);
 for i := Low(d) to High(d) do
  SetLength(d[i],Len2+1);

 for i := 0 to Len1 do
  d[i,0]:=i;

 for j := 0 to Len2 do
  d[0,j]:=j;

 for i:= 1 to Len1 do
  for j:= 1 to Len2 do
  begin
   if Str1[i]=Str2[j] then
    cost:=0
   else
    cost:=1;
   d[i,j]:= Min(d[i-1, j] + 1,   // deletion,
          Min(d[i, j-1] + 1, // insertion
            d[i-1, j-1] + cost)  // substitution
              );
  end;
 Result:=d[Len1,Len2];
end;
  Public Function Levenshtein(ByVal s1 As String, ByVal s2 As String) As Integer
    Dim coste As Integer = 0
    Dim n1 As Integer = s1.Length
    Dim n2 As Integer = s2.Length
    Dim m As Integer(,) = New Integer(n1, n2) {}
    For i As Integer = 0 To n1
      m(i, 0) = i
    Next
    For i As Integer = 0 To n2
      m(0, i) = i
    Next
    For i1 As Integer = 1 To n1
      For i2 As Integer = 1 To n2
        coste = If((s1(i1 - 1) = s2(i2 - 1)), 0, 1)
        m(i1, i2) = Math.Min(Math.Min(m(i1 - 1, i2) + 1, m(i1, i2 - 1) + 1), m(i1 - 1, i2 - 1) + coste)
      Next
    Next
    Return m(n1, n2)
  End Function

ActionScript 3.0

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
public class StringUtils
{
  public static function levenshtein(s1:String, s2:String):int
  {		
    if (s1.length == 0 || s2.length == 0)
 return 0;

    var m:uint = s1.length + 1;
    var n:uint = s2.length + 1;
    var i:uint, j:uint, cost:uint;
    var d:Vector.<Vector.<int>> = new Vector.<Vector.<int>>();
    
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
      d[i] = new Vector.<int>();
      for (j = 0; j < n; j++)
        d[i][j] = 0;
    }

    for (i = 0; i < m; d[i][0] = i++) ;
    for (j = 0; j < n; d[0][j] = j++) ;

    for (i = 1; i < m; i++)
    {
 for (j = 1; j < n; j++)
      {    
        cost = (s1.charAt(i - 1) == s2.charAt(j - 1)) ? 0 : 1;
        d[i][j] = Math.min(Math.min(d[i - 1][j] + 1,
        d[i][j - 1] + 1),
        d[i - 1][j - 1] + cost);
      }
    }

    return d[m-1][n-1];
  }
}
<cfscript>
function levDistance(s,t) {
	var d = ArrayNew(2);
	var i = 1;
	var j = 1;
	var s_i = "A";
	var t_j = "A";
	var cost = 0;
	
	var n = len(s)+1;
	var m = len(t)+1;
	
	d[n][m]=0;
	
	if (n is 1) {
		return m;
	}
	
	if (m is 1) {
		return n;
	}
	
	 for (i = 1; i lte n; i=i+1) {
   d[i][1] = i-1;
  }

  for (j = 1; j lte m; j=j+1) {
   d[1][j] = j-1;
  }
	
	for (i = 2; i lte n; i=i+1) {
   s_i = Mid(s,i-1,1);

	 for (j = 2; j lte m; j=j+1) {
   	t_j = Mid(t,j-1,1);

		if (s_i is t_j) {
     cost = 0;
    }
    else {
     cost = 1;
    }
		d[i][j] = min(d[i-1][j]+1, d[i][j-1]+1);
		d[i][j] = min(d[i][j], d[i-1][j-1] + cost);
   }
  }
	
  return d[n][m];
}
</cfscript>
/*
LevenshteinSubminimal(String A, String B) -> {k: Integer, t: String}
  A, hau da erabiltzaileak sartzen duen karaktere-katea
  B, hau da kate alternatiboa izateko hautagaia
  t, hau da Levenshtein distantzia minimizatzen duen karaktere-katea
*/
function LevenshteinSubminimal(A, B) {
  var a = A.length;
  var b = B.length;

  // A konparatzen da B-ren azpikateekin
  var f = function(s){return Levenshtein(A, s)};

  // A kata B baino luzeagoa bada ez ditugu konparatzen zpikateak
  if(a >= b)
    return {k: f(B), t: B}

  // kasurik txarrena eta mugak
  var m = {k: b+2, t: null}, c1 = a-1, c2 = a+1;
  for(var p = 0; p < b - c1; p++)
    for(var l = c1, c3 = Math.min(c2, b - p); l <= c3; l++) {
      var t = B.substr(p, l), k = f(t);
      // Kasurik onena
      if(m.k >= k)
        m = {k: k, t: t};
    }
  return m;
}

JavaScript (NodeJS)

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
function levenshtein(s1, s2) {
 var l1 = s1.length;
 var l2 = s2.length;
 var d = [];
 var c = 0;
 var a = 0;

 if(l1 == 0)
  return l2;

 if(l2 == 0)
  return l1;

 var d = new Buffer((l1 + 1) * (l2 + 1));
 a = l1 + 1;

 for(var i = 0; i <= l1; d[i] = i++);
 for(var j = 0; j <= l2; d[j * a] = j++);

 for(var i = 1; i <= l1; i++) {
  for(var j = 1; j <= l2; j++) {
   if(s1[i - 1] == s2[j - 1])
    c = 0;
   else
    c = 1;
   var r = d[j * a + i - 1] + 1;
   var s = d[(j - 1) * a + i] + 1;
   var t = d[(j - 1) * a + i - 1] + c;

   d[j * a + i] = Math.min(Math.min(r, s), t);
  }
 }

 return(d[l2 * a + l1]);
}
 • ASJP proiektuak Levenshteinen distantzia erabiltzen du hitz zerrenda bat konparatzeko munduko hainbat hizkuntzatan, horien "antzekotasuna" edo "gertutasuna" neurtzeko. Distantzia kalkulatua erabil daiteke munduko hizkuntzen sailkapen filogenetiko tentagarria proposatzeko. . [4]
 • Damerau-Levenshtein distantzia zuzentzaile ortografikoek erabiltzen duten Levenshtein distantziaren orokortze bat da, non ondoz ondoko karaktereen arteko trukaketak ere kontuan hartzen diren (tekleatzen sortutako ohiko akats horren pisua jaisteko). Horrela, "eman" eta "eamn" arteko distantzia 1 da, "ma" karaktere-bikotea "am" bihurtu delako.

Ikus, gainera

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
 1. Etxeberria Uztarroz, Izaskun. (2016). Lengoaia eta Sistema Informatikoak SailaInformatika FakultateaAldaera linguistikoen normalizazioainferentzia fonologikoa etamorfologikoa erabiliz.. UPV/EHU, 221 or..
 2. Alegria, Iñaki; Perez de Viñaspre, Olatz; Sarasola, Kepa. (2016). Python programazio-lengoaia: oinarriak eta aplikazioak.. Udako Euskal Unibertsitatea ISBN 9788484385950. PMC 971786129. (Noiz kontsultatua: 2019-11-08).
 3. (Ingelesez) 262588213843476. «Levenshtein substring minimal distance, javascript implementation» Gist (Noiz kontsultatua: 2019-11-08).
 4. ASJP - World Language Tree