Artikulu hau "Kalitatezko 2.000 artikulu 12-16 urteko ikasleentzat" proiektuaren parte da

Olentzero joan zaigu

Wikipedia, Entziklopedia askea
Jump to navigation Jump to search

Olentzero joan zaigu ... bertsoekin hasten den abesti herrikoi tradizionala euskal gabon kanta ezagunenetakoa da. Olentzero pertsonaia zehaztasunez deskribatzen du eta horren arabera osatu da egungo Olentzeroren irudi komunena.

Hitzak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera.
Aditu duanian
Jesus jaio dela (edo negua heldu dala)
lasterka etorri da
berri ematera.
Horra, horra,
gure Olentzero,
pipa hortzetan duela
eserita dago
kapoiak erre baitu
arrautzatxoekin
bihar merendatzeko
botila ardoakin.
Olentzero buruhandia
Entendimentuz jantzia
Bart arratsian edan omen du
Hamar arroko zahagia
Hau urde tripa haundia!
Tralalala tralalalala (bis)

Partitura eta audioa[aldatu | aldatu iturburu kodea]

\relative c' {\time 5/8 \key d \major
a'8 a8. g16 fis8. g16 a4. fis4
g8 g8. fis16 e8. fis16 g4.(e4)
fis8 fis8. g16 a8. b16 a4. fis4
g8 e8. fis16 g8. a16 fis4. r4
a8 b8. a16 gis8. a16 a4. fis4
fis8 g8. a16 g8. fis16 e4. r4
e8 fis8. g16 a8. b16 a4. fis4
a8 e8. fis16 g8. a16 fis4. r4
\time 2/4 \key g \major r4. d8 g4 r8 d g4 r8 a
b8. a16 b8. a16 g4. a8 b8. a16 b8. c16
d4 d8. d16 e8. d16 c8. b16 a4. d,8
a'8. a16 a8. b16 c4. c8
b8. a16 b8. c16 d4. d8 d8. d16 d8. d16
e4 e8. e16 d8. d16 d8. c16 b8. r8
d4. d8 d8. d16 d8. d16
e4 e8. e16 d8. d16 d8. c4
}
\addlyrics {
O -- len -- tze -- ro joan zai -- gu
men -- di -- ra la -- ne -- ra --
in -- ten -- tzi -- o -- a -- re -- kin
i -- katz e -- gi -- te -- ra.
A -- di -- tu du -- a -- ni -- an,
Je -- sus ja -- io da -- la,
las -- ter -- ka e -- to -- rri da,
be -- rri e -- ma -- te -- ra.
Ho -- rra ho -- rra, gu -- re O -- len -- tze -- ro!
pi -- pa hor -- tze -- tan due -- la,
e -- se -- ri -- ta da -- go.
Ka -- poi -- ak e -- re badi -- tu-a -- rraul -- tza -- txu -- e -- kin,
bi -- har me -- rien -- da -- tze -- ko
bo -- ti -- la-ar -- do -- a -- kin
bi -- har me -- rien -- da -- tze -- ko
bo -- ti -- la-ar -- do -- a -- kin
}Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]