Trukaneurri

Wikipedia, Entziklopedia askea
Dibisa baten besteekiko trukaneurriak azaltzen dituen taula.

Truke-tasa edo kanbio-tasa dibisa baten eta bestearen balioen arteko erlazioa da, hau da, dibisa bateko zenbat txanpon behar diren beste dibisa bateko unitate bat lortzeko. Herrialde bateko monetak beste moneta batekin duen baliotzat ere hartzen da. Adibidez, 114 yen japoniar eta Estatu Batuetako dolarraren arteko trukeak esan nahi du 114 yen dolar bategatik trukatuko dela edo beste erara esan da, dolar bat 114 yen-gatik aldatuko dela. Kasu honetan esaten da dolar batek, yenari dagokionez, 114 yen balio duela, edo yen baten prezioa 1/114 dolarrekoa dela.

Kanbio-tasen sistema baten sorrera moneta desberdinak dituzten herrialdeen arteko nazioarteko merkataritza egotetik dator. Adibidez, enpresa Mexikar batek produktuak saltzen badizkio Espainiako enpresa bati, pesoetan kobratu nahi badio, Espainiako enpresak peso mexikarrak erosi eta Mexikoko fabrikatzaileari ordaintzeko erabili beharko ditu. Nazioarteko ordainketetarako dibisa batez ere banku eta hainbat kanbio-etxetan erosten dira. Kanbio-tasa nazioarteko merkatuko moneten merkatu-balioak zehazten du.

Une bakoitzean, aldaketa-mota bat dago, dibisa bakoitzaren eskaintzaren eta eskariaren araberakoa, hau da, dibisa-merkatuaren bidezkoa. Hala ere, truke-sistema batzuetan, herrialde bateko banku zentralek merkatuan parte hartzen dute beren ekonomiari mesede egingo dion truke-mota bat ezartzeko.Herrialde bakoitzak bere monetari aplikatuko zaion kanbio-erregimena zehazten du. Adibidez, txanpon bat flotatzen, itsasten (finko) edo hibrido bat egon daiteke. Gobernuek zenbait muga eta kontrol ezar diezazkiekete truke-tasei.

Kanbio-tasa flotatzaileen erregimenetan, truke-tasak dibisen merkatuan zehazten dira,[2], erosle- eta saltzaile-mota askotara irekita baitago, eta dibisen salerosketa jarraitua baita: 24 ordu egunean, asteburuetan izan ezik (hau da, asteburuetan izan ezik). trading igandeko 20:15etik 22:00ak arte (ostiraleko GMT). Spot kanbio-tasa uneko kanbio-tasa da; eperako kanbio tasan, berriz, gaur kotizatzen eta kotizatzen den truke-tasa da, baina etorkizuneko data jakin batean eman eta ordaintzeko.

Txikizkako dibisen merkatuan, diruaren kontzesiodunek erosketa eta salmenta prezio desberdinak kotizatuko dituzte. Lanbide gehienak a edo tokiko monetatik dira. Erosketa-tasa da diru-kontzesiodunek atzerriko moneta erosteko duten tasa, eta salmenta-tasa da diru hori saltzeko tasa. Tarifa kotizatuek banatzaile (edo irabazi) baten marjinarako esleipen bat izango dute merkataritzan, edo bestela marjina berreskuratu egin daiteke beste modu batera. Esku-diruaren, dokumentu-transakzioaren edo transferentzia elektronikoen tarifak ere aipa daitezke. Dokumentu-transakzioen tasa handiagoa justifikatuta dago, denbora gehigarriaren eta dokumentua garbitzeko kostuaren ordain gisa. Bestalde, eskudirua berehala birsaltzeko prest dago, baina segurtasun-, biltegiratze- eta garraio-kostuak ditu, bai eta eskrituraren kostua billete-stock batean (fakturak).

Txikizkako merkataritza-merkatua[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Nazioarteko bidaietarako eta mugaz haraindiko ordainketetarako dirua, batez ere, bankuen, dibisa-artekarien eta truke-buruen bidez erosten da. Saltoki horiek bankuarteko merkatuen dibisak sortzen dituzte, eta Nazioarteko Kokalekuen Bankuak eguneko US$5.3 bilioi balioesten ditu. Erosketa spot kontratuaren tasan egiten da. Txikizkako bezeroak komisio gisa edo bestela kobratuko dira, hornitzailearen kostuak estaltzeko eta onura bat sortzeko.Karga mota bat da handizkako spot mota baino hobea den kanbio-mota bat erabiltzea. Txikizkako erosketaren eta salmenta-prezioen arteko aldeari eskaintza/hedapena eskatzea deritzo.

Kanbio-tasaren kotizazioa[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanbio-tasa bat, oro har, beste moneta bateko unitate batekin truka daitekeen moneta bateko unitateen terminoetan kotizatzen da – Adibidez, 1.2290 EUR/USD moduan (1 EUR = 1.2290 USD esan nahi du). Adibide honetan, Estatu Batuetako dolarrak "kotizatutako dibisa" (ordainketa-dibisa) bezala ezagutzen dira eta euroa "oinarrizko dibisa" (transakzio-dibisa edo moneta-unitatea) da.

Merkatu-konbentzioak ordena bat ezartzen du oinarri gisa zein dibisa jarri eta kanbio-tasa bat aipatzean zein kotizatu erabakitzeko. Munduko toki gehienetan, ordena honako hau da: EUR – GBP – AUD – NZD – USD – Beste batzuk. Adibidez, euroaren eta Australiako dolarraren arteko kanbio-tasan, EUR oinarrizko dibisa da, AUD kotizatutako dibisa da eta kanbio-tasak euro baten truke ordaindu edo jasoko liratekeen australiar dolarren kopurua adierazten du.

Oinarrizko dibisa zein den zehazteko, kotizatutako bi dibisak merkatu-konbentzioaren zerrendan ez daudenean (hau da, biak dira "beste batzuk"), oinarrizko dibisa gisa 1.000 edo gehiagoko truke-tasa duena erabiltzen da. Horrek biribiltzeko arazoak saihesten ditu. Arau honen salbuespenak daude, adibidez japoniarrek, sarri, yen japoniarra erabiltzen dute oinarrizko dibisa bezala.

Zuzeneko kotizazioa da atzerriko dibisa oinarrizko dibisa gisa erabiltzen dena. Adibidez, 0.7354 USD/EUR zuzeneko kotizazioa izango litzateke eurogunean erabiltzen denean, tokiko ikuspegitik atzerriko dibisa-unitate bakoitzeko zuzeneko balioa ematen baitu. Zuzeneko kotizazioa herrialde gehienetan erabiltzen da.

Bestalde, jatorrizko herrialdeko dibisa oinarrizko dibisa gisa erabiliz egiten den kotizazioari zeharkako kotizazioa deritzo. Adibidez, eurogunean 1.3599 EUR/USD erabiltzea zeharkako kotizazioa litzateke (1 EUR = 1.3599 USD).

Zuzeneko kotizazioa erabiltzen bada eta dibisa nazionala atzerriko dibisaren aurrean hautematen ari bada, kanbio-tasa gisa emandako kopurua murriztu egiten da, eta alderantziz, zuzeneko kotizazioa erabiltzen bada eta dibisa nazionala atzerriko dibisaren aurrean balioa galtzen ari bada, kanbio-tasa gisa emandako kopurua handitu egingo da.

Merkatuko konbentzio bidez, 1980 eta 2006 urteen artean dibisa pare gehienen kanbio-tasari 4 dezimal eman zitzaizkion spot eragiketetarako eta 6 dezimal epe finkorako edo swapetarako. Arau horren salbuespen bat 1 baino gutxiagoko balioa zuten kanbio-tasak izan ziren, 5 edo 6 dezimalekin ematen zirenak. Erregela finkorik ez badago ere, 20tik gorako balioa zuten kanbio-tasak, oro har, 3 dezimalekin eta 80tik gorako tasekin ematen ziren. Adibidez: GBPOMR: 0.765432 – EURUSD: 1.5877 – GBPBEF: 58,234 – EURJPY: 165.29). Ikus daitekeenez, tonika, guztira, 5 digitu erabiltzea zen.

2005ean, Barclays Capitalek konbentzioak hautsi zituen, kanbio-tasa spot bat gehiago eskainiz bere negoziazio-plataforma elektronikoan, hasiera batean bankuen arteko merkatuari soilik zuzendua. Horrek spread-aren uzkurtzea (Bid eta ask prezioen arteko aldea) eta spot operazioetarako prezio hobeak eskaini ahal izatea ekarri zuen.

Txikizkako dibisen (retail) merkatuko transakzioetan, dibisa pare baten truke-tasa bi preziokoa da, Bid prezioa eta Ask prezioa, bata korrikalariak erosten duen prezioa eta bestea saltzen duena. Bien arteko ezberdintasuna spread (urkila) bezala ezagutzen da. Prezio hauek, korridore batetik bestera alda daitezke (dealer edo broker) eta bere irabazia lortuko duen korridoreak gehitutako diferentziala barne hartzen dute.

Kanbio-tasen sistemak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Herrialde bakoitzak, mekanismo desberdinen bidez, bere dibisaren balioa administratzen du. Funtzio horren zati gisa, monetari aplikatuko zaion truke-tasaren araubidea edo sistema zehazten da:

Kanbio-tasa finkoa: Banku Zentralak modu zurrunean zehaztu eta kontrolatzen du. Normalean, dibisa nazionalaren balioa atzerriko dibisen saski edo dibisa bati finkatzen zaio.

Kanbio-mota malgua edo flotatzailea: dibisa-merkatuaren eskaintzak eta eskaerak zehazten dute dibisaren balioa.

Kanbio-tasen sailkapenak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanbio tasak sailkapen mota ezberdinak ditu, aurreko sailkapenaz gain, beste sailkapen batzuk ere badaude.

Kanbio-tasa nominala eta erreala:[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanbio-tasa nominala: Dibisa batek bestearekiko duen balio errealtibo gisa ezarritakoa da, hau da, dibisa pare baten arteko balio erlatiboa adierazten da, eta dibisen erosketa eta salmenta-prezioa da.

Alde horretatik, tokiko monetaren estimazioak balioa gehitzea dakar, atzerriko dibisari dagokionez. Ikuspegi nazionaletik, lehen ikusi dugun zuzeneko hertsapena erabiliz, noiz atzematen den tokiko dibisa kanbio-tasa txikia. Adibidez, euroa dolar estatubatuarraren aldean apreziatzen bada, euro gutxiago beharko ditut dolar kopuru bera erosteko, euroaren truke-tasa jaitsi egingo da (EUR/USD kotizazioa igo egingo da, USD/EUR kotizazioa (zuzeneko kotizazioa euroaren eremuan bagaude) jaitsi egingo da). Era berean, balio-galeraz hitz egin daiteke.

Kanbio tasa erreala: Herrialde bateko ondasun eta zerbitzuen prezio erlatiboari dagokio. Barne-produktu gordinaren deflaktorearen bidez haztatutako aldaketa motaren bidez neurtzen da. Bi kanbio-mota erreal aipa daitezke:

Aldebiko kanbio-tasa erreala: herrialde bateko ondasunek eta zerbitzuek beste herrialde batekiko duten balioari dagokio.

Honela kalkulatzen da:

E = (e x p*)/p

(e = kanbio-tasa erreala, E = kanbio-tasa nominala, p* = Atzerriko herrialdeko BPGren deflaktorea, p = BPG nazionalaren deflaktorea).

BPGren deflaktorea herrialde batean denboraldi jakin batean ekoitzitako ondasun guztien prezioen aldakuntza neurtzen duen prezioen indizea da (Kontsumorako Prezioen Indizetik (KPI) bereizten da, KPIak produktu-saski adierazgarri baten prezioen aldakuntza baino ez baitu neurtzen). Beraz, BPGaren deflaktorea inflazioaren adierazlea da.

Alde anitzeko kanbio-tasa erreala: hainbat herrialdetako aldebiko kanbio-tasen haztapenaren emaitza da. Haztapen-faktore gisa, alde biko benetako kanbio-tasa kalkulatu zen herrialde bakoitzarekiko merkataritza-bolumenaren adierazle bat erabiltzen da.

Banku dibisen merkataritza ikuspegitik[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Erosketa tasa: Erosketa-prezioa ere esaten zaio, dibisa-bankuek bezeroen dibisak erosten dituzten prezioa. Oro har, atzerriko moneta, moneta nazionalaren kantitate txikiagoa bihurtzeko erabiltzen den kanbio-tasa erosketa-tasa da. Horrek adierazten du zenbat diru behar den herrialdeak dibisa-kopuru jakin bat eros dezan.

Salmenta-prezioa: Dibisen salmenta-prezioa ere deitzen zaio, bankuak bezeroei dibisak saltzeko erabiltzen duen truke-tasari dagokio. Bankuak zenbait dibisa saltzen baditu, herrialdeko monetak zenbat berreskuratu behar duen adierazten du.

Batez besteko tasa: eskaintzaren prezioaren batez bestekoa eta eskaeraren prezioa. Egunkarietan, aldizkarietan edo azterketa ekonomikoetan erabiltzen da nagusiki.

Kanbio-tasa likidazio epearen arabera[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Dibisekin egindako transakzioen likidazio-epea eskura edo etorkizunean izan daiteke. Epe horren arabera, kanbio-motaren bi izen bereiz daitezke:

Spot kanbio-tasa: Spot kanbio-mota kanbio-tasa arruntari dagokio, hau da, eskura egindako transakzioak. Oro har, dibisa-merkatuan agertzen den truke-motari spot kanbio-mota esaten zaio, truke-tasa berariaz adierazten ez bada.

Etorkizuneko kanbio-tasa: Etorkizuneko kanbio-tasak dibisaren prezioa adierazten du orainaldian egindako eragiketetan, baina haren likidazio-data etorkizunean da, adibidez, 180 egun barru. Etorkizunean entregatu arren, aldez aurretik eroslea eta saltzailea kontratu batean sartuko dira akordio batera iristeko. Entrega-eguna iristen denean, hitzarmenaren bi aldeek kanbio-tasara eta erreserbaren zenbatekora entregatuko dute transakzioa. Dibisa-merkataritza hitzorduan oinarritutako transakzioa da, dibisa-erosleak dibisa-funtsetarako eta dibisa-arriskua sartzeko behar duen denboraren araberakoa.

Kanbio-tasa ikusteko ikuspuntu ezberdinak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Zuzeneko, zeharkako eta gurutzatutako motak bereiz ditzakegu.

Kanbio-tasa zuzenak: Dolarra oinarrizko dibisa denean, hala nola USD/EUR edo USD/JPY.

Zeharkako kanbio-tasak: Kasu horietan dolarra kotizazio-dibisa da, hala nola EUR/USD edo JPY/USD.

Aldaketa gurutzatuen motak: Dolarra ez da ez oinarrizko dibisa ez kotizazio-dibisa. Dibisa batekin lan egiten da dolarra ez den beste baten kontra. Baina dolarra kontuan hartu behar da, azken bidegurutzean agertzen ez bada ere, kalkuluetan erabiltzen baita; lehenengo dibisa dolarraren kontra negoziatzen da, eta gero dolarra bigarren dibisaren kontra negoziatzen da.

Kanbio-tasen ereduak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Interes-tasen parekotasun estali gabearen eredua[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Interes-tasen parekotasun deskubrituaren ereduaren arabera, dibisa batek bestearekiko duen balioespena edo balio-galera neutralizatu egin behar da dibisa bakoitzaren isurketa kontrolatzen duten bi Banku Zentralen arteko interes-tasen diferentzialaren aldaketen ondorioz.

Adibidez, Estatu Batuetako Erreserba Federalaren interes-tasak gora egiten badu Japonian mantentzen den bitartean, dolar estatubatuarra depreziatu egin beharko litzateke Japoniako yenaren aurrean arbitrajea prebenitzen duen kopuru batengatik. (Ikas ezazu gehiago interes-tasen parekidetasunean).

Ordainketa-balantzaren eredua[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Eredu horren arabera, kanbio-tasa bat kontu korrontearen balantze egonkorrak sortzen duen oreka-mailan egon behar da. Defizit komertziala duen nazio batek dibisen erreserbak murriztuko ditu, eta horrek, azken batean, bere monetaren balioa gutxitzen du. Dibisa merkeagoa duenez, nazioaren ondasunak (esportazioak) munduko merkatuan eskuragarriagoak dira, eta inportazioak garestiagoak. Joera horretan denbora bat eman ondoren, inportazioak jaitsi egin behar dira, eta esportazioak handitu. Horrela, merkataritza-balantza eta dibisa egonkortu egiten dira automatikoki.

Aktiboen merkatu-eredua[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Aktibo finantzarioen (akzioak eta bonuak) merkataritzaren hedapenak analistek eta traderrek dibisei begiratzeko duten modua irauli du. Hazkunde ekonomikoa, inflazioa eta produktibitatea bezalako aldagaiak jada ez dira dibisen mugimenduen eroale bakarrak. Finantza-aktiboen mugaz gaindiko eragiketetatik eratorritako dibisa-transakzioen proportzioak murriztu egin ditu ondasunen eta zerbitzuen merkataritzak sortutako dibisa-transakzioak.

Aktiboen merkatu-ereduaren ikuspegiak dibisak finantza-merkatu batean negoziatzen diren aktiboen prezio gisa ikusten ditu. Ondorioz, dibisek gero eta korrelazio handiagoa erakusten dute beste merkatu batzuekin, batez ere akzioen merkatuarekin.

Balore-burtsan bezala, inbertitzaileek eta espekulatzaileek dirua irabaz dezakete edo dibisa-merkatuan gal dezakete, une egokian erosita eta salduta. Dibisak salgai izan daitezke spot merkatuan (dibisa-merkatua bera) eta dibisa-aukeren merkatuan. Spot merkatuak egungo kanbio-tasak adierazten ditu, eta dibisen gaineko aukerak kanbio-tasen ondoriozkoak dira.

Kanbio-tasa eta ordainketa balantza[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanbio-tasen eta ordainketa-balantzaren doikuntzen arteko lotura, kanbio-tasak eskaintzak eta eskariak zehazten dituzten kasu errazenean; izan ere, herrialde bat orekan jartzen hasten da, eta orduan bere ordainketa-balantzan nahastea izaten du. Adibidez, interes-tasen igoera, inflazioa geldiarazteko eta herrialde horretako aktiboen kanpo-eskaria handitzeko. Diru horren gehiegizko eskaria egongo litzateke kanbio-tasa zaharrean. Mota honetan, herrialdeak superabit komertzial eta finantzarioa izango luke, herrialdean sartuko litzatekeen moneta kopurua handituko bailitzateke.

Hemen jokatzen du kanbio-tasak orekatzailearen papera. Monetaren eskaria handitzen denean, egoerak monetaren balioespena eta gainerakoen balio-galera eragiten du. Kanbio-tasaren aldaketak jarraitu egiten du ordainketa-balantzaren kontuak berriro orekatu arte. Kontu korrontearen oreka errazago ulertzen da. Kasu honetan, monetaren balioespenak herrialdeko merkantziak garestitzen ditu, eta esportazioak gutxitzea eta inportazioak handitzea eragiten du; horrek, beraz, kontu korronteko herrialdearen superabita murrizteko joera du. Beraz, kanbio-tasa malguen sistema batean, ordainketa-balantza banku zentralaren esku-hartzerik gabe orekatzen da.

Aitzitik, aldaketa finkoen sistema batean, ordainketa-balantza banku zentralaren esku-hartzearekin orekatzen da, erreserben aldaketan jasotako dibisak erosi edo salduz. Dena den, egoera horri ezin zaio mugarik gabe eutsi. Defizita iraunkorra bada, banku zentralak ez du utziko dibisen erreserbak agortzen, eta horregatik debaluazio bat egin dezake. Eragozpen bat ere badu: inportatutako ondasunen prezioek gora egingo dute, eta nazioko ondasunetara eskualda daitezke. Horrela, debaluatu duen herrialdeko inflazioaren ondorioz, bere monetaren merkatzeak eragindako lehiakortasun nominalaren irabazia desagertu egiten da.

Kanbio-tasan eragiten duten faktoreak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Mundu-mailako kanbio-tasen kotizazioetan zuzenean eragiten duten 6 faktore nagusi aipa ditzakegu:

1.Gobernuaren esku-hartzeak: Dibisa batek bere truke-tasa kontrolatuz esku hartzen duenean, Banku Zentralen helburua konfiantza egonkortzea eta monetaren gehiegizko debaluazioa saihestea izaten da, nahiz eta kasu batzuetan Banku Zentralek moneta errebalorizatuegi baten aurrean jardun behar duten, Suitzan 2011n gertatu zen bezala.

Dibisa batean esku hartzeko, Banku Zentralak atzerriko dibisa erosi edo saldu behar du bere dibisaren truke. Prozedura horrek eragiten du dibisaren kanbio-tasetan. Adibidez, Peruko eguzkia oso depreziatua badago, Banku Zentralak eguzkiak merkatutik kentzeko eragiketak egingo ditu; horrela, eguzki gutxiago egongo da plazan, eta horrek goranzko eragina izango du bere balioan.

2. Inflazioa: inflazio-tasa oso altuak dituzten herrialdeek moneta-balio baxuagoak izateko joera dute. Horren arrazoia da erosketa-balioak behera egiten duela beste herrialde batzuekin alderatuta.

3. Interes-tasak: herrialde batean interes-tasak igotzeak beste herrialde batzuetan baino errendimendu-tasa handiagoa eskain diezaieke inbertitzaileei. Interes-tasa altuak dituen herrialde batek inbertsiogileak eta atzerriko kapitalak erakartzen ditu, eta, ondorioz, moneta beste herrialde batzuekin alderatuta ikus daiteke.

4. Kontu korrontearen defizita: herrialde batek kontu korrontearen defizita badu, kanpo-merkataritzan irabazten duena baino gehiago gastatzen ari dela esan nahi du. Defizit hori konpentsatzeko, herrialdeek kapitala maileguan har dezakete kanpoko beste iturri batzuetatik, eta horrek konfiantza galtzea ekar dezake merkatuarekiko, eta horrek, aldi berean, moneta nazionalari balioa kentzen lagunduko du.

5. Gobernuaren zorra: zor handiak dituzten herrialdeak ez dira hain erakargarriak atzerriko inbertsiogileentzat, ez-betetzeak gerta daitezkeelako eta inflazio-tasa altuak izan daitezkeelako. Horrek diruaren balioa murriztu dezake.

6. Espekulazioa: Dibisa-merkatuetako merkataritzaren gehiengoa eragiketa espekulatiboak dira; horrek esan nahi du merkatuaren sentimenduak eta bultzadak paper garrantzitsua bete dezaketela merkatuaren jardueran. Oinarriak lerrokatzen ez badira ere, moneta baten merkatuak gora edo behera egiten jarrai dezake operadoreek eta gobernuek horrela jasotzen badute.

Merkatu emergenteak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Xede-eremuei buruzko ikerketa batez ere herrialde industrialen kanbio-tasen egonkortasunaren mesedetan egin da, baina zenbait azterlanek argudiatu dute herrialde industrialen arteko aldebiko kanbio-tasa lurrunkorrak, neurri batean, suspertzen ari diren merkatuetako finantza-krisiaren erantzule direla. Ikuspuntu horren arabera, suspertzen ari diren merkatu-ekonomiek lehiatzeko duten gaitasuna ahuldu egiten da, izan ere, moneta asko dolar estatubatuarrari lotuta daude hainbat modutan, inplizituki edo esplizituki; beraz, dolar estatubatuarra yen edo deutsche Mark balioesteak talkak ezegonkortzen lagundu du. Herrialde horietako gehienak zordun garbiak dira, G3ko diru-kopuruetako batean zorra dutenak.

Balio-galera eta irabazia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Gehienetan, dibisen arteko trukaneurria aldakorra da. Zehatzago, trukatzen diren bi dibisetako batek bere balioa aldatzen duenean aldatuko da.

Zuzeneko adierazpena erabiltzen denean, bertako dibisak balioa irabazten badu, bertako dibisari dagokion zenbakiak behera egiten badu. Balioa galtzen ari bada, bertako dibisari dagokion zenbakiak gora egiten du.

Adibidez, egunez egun aldaketa hauek gertatzen badira,

2009/12/2: 1USD=0.5EUR    2009/12/3: 1USD=0.6EUR    2009/12/4: 1USD=0.65EUR ,

euroa balioa galtzen ari dela (edo dolarrak balioa irabazten duela) esan nahi du, dolar bat erosteko gero eta eta euro gehiago eman behar behar baita.

Balio-galera erta irabaziek eragin zuzena dute produktuen prezioetan. Nazio batean bertako txanponaren balio galera gertatzen denean, bere esportazioak handiagoak izango dira, atzerritarrei merkeago izango zaielako nazio horretako produktuak erostea; aldi berean, inportazioak garestiago izango zaizkie nazioko herritarrei. Aldiz, txanponaren balio-irabazia gertatzen denean, esportazioak gutxitu egingo dira, baina aldi berean atzerriko produktuak merkeago izango dira.

Trukaneurri nominala eta trukaneurri erreala[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Trukaneurri nominala dibisa-merkatuan finkatzen den bi dibisen arteko erlazioa da. Trukaneurri erreala, berriz, truka neurri nominala da, baina bi herrialdeetan dauden prezio-desberdintasunak kontuan harturik doitutako trukaneurria da.

Eperako trukaneurriak eta uneko trukaneurriak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Eperako trukaneurriak denbora batera trukatuko diren bi dibisen arteko trukaneurria da (adibidez, bi hilabetera 200.000 dolar 150.000 euroren trukean ematea erabakitzen da, eperako trukaneurria 1EUR=150.000/200.000=0.75USD da. Uneko trukaneurria berehala adosten den trukaketa bati dagokiona da.

Fluktuazioak kanbio-tasan[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanbio-merkatuaren eskaintzak eta eskariak zehaztutako kanbio-tasa etengabe aldatzen da. Dibisa batek balio handiagoa izango du bere eskaria eskaintza baino handiagoa denean, eta, aldiz, dibisak balioa galduko du eskaria eskaintza baino txikiagoa denean.

Dibisa baten eskari gero eta handiagoa hainbat arrazoirengatik izan daiteke, diru-transakzioak handitzetik espekulazio-eskaera hutsera. Transakzioen eskariak lotura handia du herrialde baten merkataritza-jardueraren mailarekin, Barne Produktu Gordinarekin (BPG) eta enplegu-mailekin. Zenbat eta langabe gehiago egon, orduan eta gastu txikiagoa egingo da ondasun eta zerbitzuetan, bai estatukoetan, bai inportaziokoetan. Banku zentralek zailtasun gutxi izaten dituzte eskura duten diru-eskaintza doitzeko, merkataritza-transakzioen ondoriozko diru-eskariaren aldaketak egokitzeko.

Espekulazioaren eskaria askoz zailagoa da Banku Zentralen aldetik. Banku Zentralek gehien erabiltzen dituzten tresnetako bat bankuen arteko interes-tasen aldaketak dira, helburu espekulatzaileak dituen dibisa-eskarian eragiteko; izan ere, espekulatzaile batek dibisa bat erosiko du, baldin eta espero den itzulera (interes-tasa) behar bezain handia bada. Oro har, herrialde bateko interes-tasak handiagoak izango dira. Espekulazio horrek hazkunde ekonomiko erreala ahuldu dezakeela argudiatu da; izan ere, dibisen espekulatzaile handiek nahita sor dezakete monetaren gaineko beheranzko presioa, banku zentrala moneta saltzera bultzatzeko eta, horrela, espekulatzaileak dibisa prezio baxuagoan eros dezake.

Kanbio-tasen esku-hartze eta manipulazioa[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Herrialdeek abantaila bat lor dezakete nazioarteko merkataritzan beren diruaren balioa artifizialki manipulatzen bada kanbio-tasan eraginez. Oro har, esku-hartze horiek herrialdeko diru-agintaritzek (Banku Zentralak) merkatu irekian parte hartzeagatik egiten dira.

Herrialde batzuk beren dibisa debaluatzen edo euren estimazioa geldiarazten saiatzen dira, esportazioak bultzatzeko eta ekonomia indartzeko helburuarekin. Kanbio-tasa baxu batek ondasun eta zerbitzu nazionalak atzerritarrentzat merkeagoak izatea eragiten du, eta, beraz, esportazioa errazten du, eta, aldiz, kontsumitzaile nazionalentzat inportatutako produktuak eta ondasunak garestiago bihurtzen dira.

Argudiatzen denez, Txinako Herri Errepublikak arrakasta izan du denbora luzez. Hala ere, mundu errealeko egoera batean, yuana% 22 hazi zen 2005ean, eta, ondoren,% 38,7 igo ziren txinatarrek AEBetara egindako inportazioak.

Erreferentzia[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]