Zerrenda:Euskal Herriko arrainak

Wikipedia, Entziklopedia askea

Hona hemen Euskal Herriko uretan dabiltzan arrain superklaseko espezieen zerrenda:

Izen arrunta Izen zientifikoa Klasea Ordena Familia
Abixoi txikia Atherina boyeri Actinopterygii Atheriniformes Atherinidae
Lotrea Barbatula quignardi Actinopterygii Cypriniformes Balitoridae
Mazkar arantzagabea Barbatula barbatula Actinopterygii Cypriniformes Balitoridae
Barbo Luciobarbus graellsii Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Brema Abramis brama Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Ezkailua Phoxinus phoxinus Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Iberiar zarboa Gobio lozanoi Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Loina Parachondrostoma miegii Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Txipa Phoxinus bigerri Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Zarbo arrunta Gobio gobio Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae
Arrain hiruarantza Gasterosteus aculeatus Actinopterygii Gasterosteiformes Gasterosteidae
Itsas lanproia Petromyzon marinus Cephalaspidomorphi Petromyzontiformes Petromyzontidae
Tintoleta Prionace glauca Chondrichthyes Carchariniformes Carcharhinidae
Katuarraina Scyliorhinus canicula Chondrichthyes Carchariniformes Scyliorhinidae
Momar Scyliorhinus stellaris Chondrichthyes Carchariniformes Scyliorhinidae
Pinpirina Galeus melastomus Chondrichthyes Carchariniformes Scyliorhinidae
Gelba Galeorhinus galeus Chondrichthyes Carchariniformes Triakidae
Toil lisoa Mustelus mustelus Chondrichthyes Carchariniformes Triakidae
Garda seizakatza Hexanchus griseus Chondrichthyes Hexanchiformes Hexanchidae
Garda zazpizakatza Heptranchias perlo Chondrichthyes Hexanchiformes Hexanchidae
Marrazo erraldoia Cetorhinus maximus Chondrichthyes Lamniformes Cetorhinidae
Marrazo muturluzea Isurus oxyrinchus Chondrichthyes Lamniformes Lamnidae
Marrazo muturmotza Lamna nasus Chondrichthyes Lamniformes Lamnidae
Marrazo zuria Carcharodon carcharias Chondrichthyes Lamniformes Lamnidae
Iratxo-marrazoa Mitsukurina owstoni Chondrichthyes Lamniformes Mitsukurinidae
Zerra horzdun marrazoa Odontaspis ferox Chondrichthyes Lamniformes Odontaspididae
Bastanga arantzaduna Dasyatis centroura Chondrichthyes Rajiformes Dasyatidae
Bastanga arrunta Dasyatis pastinaca Chondrichthyes Rajiformes Dasyatidae
Tramana Myliobatis aquila Chondrichthyes Rajiformes Myliobatidae
Arraia azpiluna Dipturus batis Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia begitxikia Raja microocellata Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia biribila Leucoraja circularis Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia gastaka Raja clavata Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia isatslaburra Raja brachyura Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia marrazuria Rostroraja alba Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia pikarta Raja montagui Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Arraia zerra Leucoraja naevus Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Moko-arraia Dipturus oxyrinchus Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Mosaiko arraia Raja undulata Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Txarrantxa-arraia Leucoraja fullonica Chondrichthyes Rajiformes Rajidae
Gitarrarraina Rhinobatos rhinobatos Chondrichthyes Rajiformes Rhinobatidae
Ikaraio arrunta Torpedo marmorata Chondrichthyes Torpediniformes Torpedinidae
Ikaraio beltza Torpedo nobiliana Chondrichthyes Torpediniformes Torpedinidae
Ikaraio pikarta Torpedo torpedo Chondrichthyes Torpediniformes Torpedinidae
Ibai-aingira Anguilla anguilla Osteichthyes Anguiliformes Anguillidae
Itsas aingira Conger conger Osteichthyes Anguiliformes Congridae
Itsas sugea Muraena helena Osteichthyes Anguiliformes Muraenidae
Akula Belone belone Osteichthyes Beloniformes Belonidae
Bisigu ahogorria Beryx decadactylus Osteichthyes Beryciformes Berycidae
Astuna Alosa fallax Osteichthyes Clupeiformes Clupeidae
Kolaka Alosa alosa Osteichthyes Clupeiformes Clupeidae
Sardina Sardina pilchardus Osteichthyes Clupeiformes Clupeidae
Bokarta Engraulis encrasicolus Osteichthyes Clupeiformes Engraulidae
Abadira Pollachius pollachius Osteichthyes Gadiformes Gadidae
Bakalada Micromesistius poutassou Osteichthyes Gadiformes Gadidae
Ikazkina Pollachius virens Osteichthyes Gadiformes Gadidae
Liba Merlangius merlangus Osteichthyes Gadiformes Gadidae
Paneka handia Trisopterus luscus Osteichthyes Gadiformes Gadidae
Paneka txikia Trisopterus minutus Osteichthyes Gadiformes Gadidae
Aholatz bostbixarra Ciliata mustela Osteichthyes Gadiformes Lotidae
Aholatz hirubixarra Gaidropsarus vulgaris Osteichthyes Gadiformes Lotidae
Aholatz mediterraneoa Gaidropsarus mediterraneus Osteichthyes Gadiformes Lotidae
Legatz arrunta Merluccius merluccius Osteichthyes Gadiformes Merlucciidae
Ahate-lapatia Lepadogaster lepadogaster Osteichthyes Gobiesociformes Gobiesocidae
Lapati orbanbikoa Diplecogaster bimaculata Osteichthyes Gobiesociformes Gobiesocidae
Zapo beltza Lophius budegassa Osteichthyes Lophiiformes Lophiidae
Zapo zuria Lophius piscatorius Osteichthyes Lophiiformes Lophiidae
Dabeta korrokoia Liza aurata Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae
Daplata Liza ramada Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae
Hondoetako korrokoia Chelon labrosus Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae
Korrokoi begigorria Liza saliens Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae
Korrokoi bizkarbeltza Mugil cephalus Osteichthyes Mugiliformes Mugilidae
Zilar-arraina Argentina sphyraena Osteichthyes Osmeriformes Argentinidae
Kabuxa Parablennius gattorugine Osteichthyes Perciformes Blenniidae
Eiherazain pikarta Callionymus maculatus Osteichthyes Perciformes Callionymidae
Eiherazain txikia Callionymus reticulatus Osteichthyes Perciformes Callionymidae
Eiherazain arrunta Callionymus lyra Osteichthyes Perciformes Callionymidae
Txitxarro arrunta Trachurus trachurus Osteichthyes Perciformes Caranjidae
Txitxarro beltza Trachurus picturatus Osteichthyes Perciformes Caranjidae
Txitxarro mediterraneoa Trachurus mediterraneus Osteichthyes Perciformes Caranjidae
Zarbo beltza Gobius niger Osteichthyes Perciformes Gobiidae
Dontzeila Coris julis Osteichthyes Perciformes Labridae
Durdo handia Labrus bergylta Osteichthyes Perciformes Labridae
Gailegoa Ctenolabrus rupestris Osteichthyes Perciformes Labridae
Karraspio atlantikoa Symphodus bailloni Osteichthyes Perciformes Labridae
Karraspio begiubela Symphodus melops Osteichthyes Perciformes Labridae
Karraspio grisa Symphodus cinereus Osteichthyes Perciformes Labridae
Txilibitua Labrus mixtus Osteichthyes Perciformes Labridae
Lupia arrunta Dicentrarchus labrax Osteichthyes Perciformes Moronidae
Haitzetako barbarina Mullus surmuletus Osteichthyes Perciformes Mullidae
Lohietako barbarina Mullus barbatus Osteichthyes Perciformes Mullidae
Atun hegalaburra Thunnus thynnus Osteichthyes Perciformes Scombridae
Atun hegaluzea Thunnus alalunga Osteichthyes Perciformes Scombridae
Atun hegats-horia Thunnus albacares Osteichthyes Perciformes Scombridae
Atun moja Thunnus obesus Osteichthyes Perciformes Scombridae
Berdela Scomber scombrus Osteichthyes Perciformes Scombridae
Lanpo bularpikarta Euthynnus alletteratus Osteichthyes Perciformes Scombridae
Lanpo haginzorrotza Sarda sarda Osteichthyes Perciformes Scombridae
Lanpo sabelmarraduna Katsuwonus pelamis Osteichthyes Perciformes Scombridae
Makarela Scomber japonicus Osteichthyes Perciformes Scombridae
Kraba arrunta Serranus cabrilla Osteichthyes Perciformes Serranidae
Akermuxarra Diplodus puntazzo Osteichthyes Perciformes Sparidae
Bisigu arrunta Pagellus bogaraveo Osteichthyes Perciformes Sparidae
Boga Boops boops Osteichthyes Perciformes Sparidae
Buztanbletza Oblada melanura Osteichthyes Perciformes Sparidae
Erla Lithognathus mormyrus Osteichthyes Perciformes Sparidae
Muxar arrunta Diplodus vulgaris Osteichthyes Perciformes Sparidae
Muxar buztanbeltza Diplodus annularis Osteichthyes Perciformes Sparidae
Muxar ezpainlodia Diplodus cervinus Osteichthyes Perciformes Sparidae
Muxar handia Diplodus sargus Osteichthyes Perciformes Sparidae
Salpa Sarpa salpa Osteichthyes Perciformes Sparidae
Txelba arrunta Pagrus pagrus Osteichthyes Perciformes Sparidae
Txelba hortzandia Dentex dentex Osteichthyes Perciformes Sparidae
Txopa Spondyliosoma cantharus Osteichthyes Perciformes Sparidae
Urraburua Sparus aurata Osteichthyes Perciformes Sparidae
Xabiroi txikia Echiichthys vipera Osteichthyes Perciformes Trachinidae
Xabiroi zuria Trachinus draco Osteichthyes Perciformes Trachinidae
Moma Tripterygion delaisi Osteichthyes Perciformes Tripterygiidae
Ezpata-arraina Xiphias gladius Osteichthyes Perciformes Xiphiidae
Platuxa latza Platichthys flesus Osteichthyes Pleuronectiformes Pleuronectidae
Platuxa leuna Pleuronectes platessa Osteichthyes Pleuronectiformes Pleuronectidae
Erreboilo arrunta Psetta maxima Osteichthyes Pleuronectiformes Scophtalmidae
Erreboilo ezkataduna Scophthalmus rhombus Osteichthyes Pleuronectiformes Scophtalmidae
Oilar handia Lepidorhombus whiffiagonis Osteichthyes Pleuronectiformes Scophtalmidae
Oilar txikia Lepidorhombus boscii Osteichthyes Pleuronectiformes Scophtalmidae
Hareako mihi-arraina Pegusa lascaris Osteichthyes Pleuronectiformes Soleidae
Mihi-arrain arrunta Solea solea Osteichthyes Pleuronectiformes Soleidae
Itsas amuarraina Salmo trutta trutta Osteichthyes Salmoniformes Salmonidae
Izokin arrunta Salmo salar Osteichthyes Salmoniformes Salmonidae
Burtaina Cottus gobio Osteichthyes Scorpaeniformes Cottidae
Errobiko burtaina Cottus aturi Osteichthyes Scorpaeniformes Cottidae
Krabarroka Scorpaena scrofa Osteichthyes Scorpaeniformes Scorpaenidae
Krabarroka beltza Scorpaena porcus Osteichthyes Scorpaeniformes Scorpaenidae
Krabarroka txikia Scorpaena notata Osteichthyes Scorpaeniformes Scorpaenidae
Sakoneko krabarroka Helicolenus dactylopterus Osteichthyes Scorpaeniformes Sebastidae
Arraingorria Trigla lyra Osteichthyes Scorpaeniformes Triglidae
Perloi beltza Eutrigla gurnardus Osteichthyes Scorpaeniformes Triglidae
Perloi handia Chelidonichthys lucernus Osteichthyes Scorpaeniformes Triglidae
Perloi iluna Chelidonichthys obscurus Osteichthyes Scorpaeniformes Triglidae
Perloi kukua Chelidonichthys cuculus Osteichthyes Scorpaeniformes Triglidae
Perloi zirrindatua Chelidonichthys lastoviza Osteichthyes Scorpaeniformes Triglidae
Itsas zaldi muturluzea Hippocampus ramulosus Osteichthyes Syngnathiformes Syngnathidae
Itsas zaldi muturmotza Hippocampus hippocampus Osteichthyes Syngnathiformes Syngnathidae
Orratz handia Syngnathus acus Osteichthyes Syngnathiformes Syngnathidae
Orratz muturrandia Syngnathus typhle Osteichthyes Syngnathiformes Syngnathidae
Orratz muturzuzena Nerophis ophidion Osteichthyes Syngnathiformes Syngnathidae
Orratz zizarekara Nerophis lumbriciformis Osteichthyes Syngnathiformes Syngnathidae
Baleztarraina Balistes carolinensis Osteichthyes Tetraodontiformes Balistidae
Ataloa Mola mola Osteichthyes Tetraodontiformes Molidae
Muxumartina Zeus faber Osteichthyes Zeiformes Zeidae

Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo loturak[aldatu | aldatu iturburu kodea]